header

کشف آدمخوار ۱۰ متری در یک کارگاه ساختمانی + تصاویر


مارها از جمله خزندگانی هستند که انسان وحشت زیادی از آن دارد و در بین مارها، آناکوندا از سمی‌ترین و خطرناک‌ترین مارهای جهان محسوب می‌شود.

رسانه‌های محلی برزیل گزارش دادند کارگران یک کارگاه ساختمانی به صورت اتفاقی مار آناکوندای غول‌پیکر که طول آن حدود 10 متر محاسبه می‌شد را شناسایی کردند. این مار غولپیکر که می‌توانست انسان را به صورت یکجا ببلعد، دور پایه‌های جرثقیل پیچیده بود.

کارشناسانی که در محل حاضرشدند اعلام کردند وزن این مار غولپیکر بیش از 400 کیلوگرم محاسبه می‌شود و از گونه‌های نادری است که طول آن به 10 متر می‌رسد.

بر اساس اخبار منتشر شده، این مار سمی و خطرناک در کارگاه ساختمانی شهر آلتامیرای برزیل شناسایی شد و هنوز به درستی مشخص نیست این گونه نادر از مارها چگونه به این منطقه آمده بود.

فارس


اخبار داغ در مرسیا