header

آیا کوچ تاریخی ایرانیان تکرار می‌شود؟


نقی آقالو که از روزنامه‌نگاران قدیمی و تحلیلگر مسائل آب ایران است، درباره این کتاب به خبرنگار ایلنا، گفت: بحران آب، هجوم ریزگردها حملهٔ کویرها و نشست زمین مواردی است که در این کتاب تحقیقی و گزارشی بررسی شده است. 

در زیر عنوان اصلی کتاب عبارت «کوچ تاریخی ایرانیان تکرار می‌شود؟» درج شده است؛ آقالو با اشاره به این عنوان گفت: این کتاب آینده وخیمی که پیش‌بینی می‌شود ایران دچارش شود را بررسی می‌کند و به این سوال می‌پردازد که آیا بحران آب و تبعاتش در ۱۰ ساله آینده، به مهاجرت و کوچ انبوه ایرانیان منجر خواهد شد؟ 

این نویسنده با بیان اینکه «خشم طبیعت ایران» در هفت فصل تدوین شده، خاطرنشان کرد: بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی، حمله کویرها و هجوم ریزگردها، دشت‌های بازنشسته، تغییر و نوسان اقلیم یاران، در جستجوی منابع آب، طبیعت خشمگین است و آیا کوچ تاریخی ایرانیان تکرار می‌شود؟ عناوین فصول این کتاب را تشکیل می‌دهند. 

نویسده در این کتاب با استفاده از داده‌ها، منابع، اظهارنظرهای گوناگون و رویدادهای چند دهه گذشته در مورد وضعیت آب و پیامدهای آن توجه مردم و مسئولان و کارشناسان را به این بحران زیست‌محیطی جلب کرده است. 

 «خشم طبیعت ایران» دومین کتاب نقی آقالو پس از کتاب منتشر نشده «آب در ایران» است که در ۱۴۸ صفحه و در قطع وزیری از سوی انتشارات «ایده نوین» منتشر شده است.


اخبار داغ در مرسیا