header

بدل ستاره پرسپولیس در تعمیرگاه پیدا شد + عکس


تصویر زیر در نگاه اول خود مهدی طارمی است البته نه در سن و سال و فیزیک کنونی بلکه ناخودآگاه روزهای جوانی مهدی یا به عبارتی اولین روزهایی که به پرسپولیس پیوسته بود را تداعی می کند. هر چند وقتی دقیق می شوید تفاوت هایی را در قسمت هایی از چهره مشاهده می کنید که پی به اشتباهتان می برید.

به هر ترتیب این عکس و شباهت عجیب چهره شاگرد مکانیک محترم با آقای گل پرسپولیس به یکی از سوژه های داغ فضای مجازی بدل شده است.

http://admin.saat24.com

بدل مهدی طارمی


اخبار داغ در مرسیا