header

(تصاویر)فرار از موصل و کنترل داعش


چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۰

ساعت24-مهم ترین پایگاه گروه تروریستی داعش در عراق تحت محاصره است و عملیات نظامی برای خاتمه حاکمیت داعش در موصل در جریان است.نشانه های سقوط داعش موجب شده تا ساکنان این مناطق به امید رهایی از کنترل این گروه تروریستی زندگی خودرا رها کرده و بگریزند...

فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش فرار از کنترل داعش

برچسب‌ها

ارسال نظر


    اخبار داغ در مرسیا