header

(تصاویر) از انتشار منشور سازمان ملل تا تشکیل اولین باشگاه فوتبال


در سال ۱۹۶۲ با شروع بحران موشکی کوبا تحریم ها و فشار های همه جانبه ی آمریکا بر کوبا شروع شد.

در سال ۱۹۵۱ اولین تمبر سازمان ملل متحد چاپ شد.

در سال ۱۹۴۵ منشور سازمان ملل منتشر شد.

در سال ۱۹۱۱ اولیور رایت با گلایدر خود به مدت ۹ دقیقه و ۴۵ ثانیه در هوا ماند و رکورد دار ماندگاری در هوا شد و تا ده سال این رکرود دست نخورده باقی ماند.

در سال ۱۸۵۷ اولین باشگاه فوتبال با نام شفیلد FC در یورکشایر انگلیس تاسیس شد.


اخبار داغ در مرسیا