header

(تصاویر) از پایان کار پله با ۱۲۸۱ گل تا پایان کار داریوش سوم در گوگمل


در سال ۱۹۸۸ میخائیل گورباچف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی رسید.

گورباچف

در سال ۱۹۷۷ پله بازیکن افسانه ای فوتبال با ۱۲۸۱ گل زده در ۱۳۶۳ بازی از فوتبال کناره گیری کرد.

Pelé

در سال ۱۹۵۷ برای اولین بار عبارت " In God We Trust " بر روی دلار آمریکا چاپ شد.

IN-GOD-WE-TRUST-MONEY

در سال ۱۹۴۹ جمهوری مردمی چین توسط مائو ثبت شد. (روز ملی چین)

روز ملی چین

در سال ۱۹۱۸ نیروهای عرب تحت فرماندهی لورنس عربستان دمشق را به تصرف خود درآوردند.

لورنس

در سال ۱۸۸۸ اولین جلد از مجله ی نشنال جئوگرافیک چاپ شد.

مجلد اول

در سال ۳۳۱ قبل از میلاد اسکندر کبیر داریوش سوم را شکست داد.

the_battle_of_gaugamela


اخبار داغ در مرسیا