header

قیمت خانه‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری تهران


برای خرید خانه‌هایی با متراژ 100 تا 150 مترمربع باید حداقل از 500 میلیون تومان به بالا هزینه کرد، که با توجه به موقعیت جغرافیایی، امکانات ساختمان این رقم افزایش می‌یابد.

این دست از خانه‌ها که عموما دو یا سه اتاق خوابه هستند، از سوی خانواده‌های پر چمعیت بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد.

قیمت برخی از آنها به صورت زیر است:

http://admin.saat24.com

اخبار داغ در مرسیا