header

پرونده دکتر تبریزی در انتظار نتیجه کالبدشکافی


بهرام صمدی راد، گفت: نمونه برداری و آزمایشات سم شناسی و آسیب شناسی انجام شده و جواز فوت هر دو متوفی صادر شده است.

وی یادآور شد: نتیجه نهایی حداقل تا دو هفته به اطلاع مقام قضایی مسئول پرونده اعلام خواهد شد.

 بر اساس این گزارش، علیرضا صلحی؛ پزشک تبریزی در اظهارات خود مدعی شده است که از سوی فردی ناشناس، غذایی دریافت کرده که همسر و مادربزرگ وی در اثر خوردن این غذا مسموم شده و در نهایت فوت کرده اند. هنوز هیچ یک از مراجع رسمی، صحت و سقم این موضوع را تایید نکرده است.

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا