header

کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیم


کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیم 

افرادی که هربار بیرون می روند یکی از بهترین مدل برندهای جهان را به تن می کنند. این ها ستاره های مد در جهان می باشند.  آیا تا به حال دلتان خواسته که به کمد لباس ستاره های مشهور و خوش تیپ جهان نگاهی بیاندازید؟ برخی از ستاره ها و طراحان برتر مد در جهان از کمد لباس های خود رونمایی کرده اند که در اینجا تصاویری از آنها را برایتان آورده ایم.

 

جسیکا آلبا
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمکاملیا کراکیونسکو هالز
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمبابی بروان
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمدیتا ون تیز
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمکریستن نوئل کرالی
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمهیو هفنر
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیملولو کندی
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمتامی هایلفیگر
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمکریستین لوبوتین

کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمکلویی کارداشیان
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیمماریا کری
کمد لباس معروف ترین ستاره های مد را ببینیم

 

 


مد و زیبایی