header

آخرین تصویر از حادثه دیده گان قطار مرگ در اینستاگرام بهداد سلیمی!


بهداد سلیمی در اینستاگرام خود با انتشار عکس و متنی در خصوص حادثه برخورد قطار واکنش نشان داد.

بهداد سلیمی دارندهٔ رکورد یک‌ضرب جهان و المپیک در اینستاگرام خود نوشت:
"آخرین سلفی قطار مرگ. امیدوارم از کنار این مسئله به راحتی گذر نشه تا هیچوقت شاهد دیدن این اتفاقا نباشیم. مثل اینکه جسد این دوستان پیدا نشده بیاید دعای آخر شب ما برای به آرامش رسیدن روح دوستان باشه"

آخرین تصویر از حادثه دیده گان قطار مرگ

باشگاه خبرنگاران جوان


اخبار داغ در مرسیا