header

ایربگ از کلاه ایمنی معمولی برای موتور سوارها ایمن تر است