header

بهنوش طباطبایی خوشحال از دیدن یک نمایش!+عکس


 بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«دیشب با کیف کوک و خوشحال از لذتی که بعد از دیدن نمایش" میسیسیپی نشسته میمیرد" کار همایون خان غنی زاده داشتم. در کنار دو استاد بزرگوار ...محمد رحمانیان و محسن شاه ابراهیمی»

بهنوش طباطبایی با تیپ قرمز و خوشحال از لذت دیدن یک نمایش

صفحه اجتماعی بهنوش طباطبایی


اخبار داغ در مرسیا