header

تاج‌گردون: مجلس دهم صرفا اصولگرا یا اصلاح طلب نیست/افراطیون اصولگرا در اقلیت هستند


غلامرضا تاج گردون اظهار کرد: اگر فکر کنیم که مجلس دهم حاصل رای اصلاح‌طلبان است اشتباه کرده‌ایم،؛ زیرا ما در مجلس طیف غالب نداریم و اگر اصلاح طلبان بخواهند موفق شوند، باید به اعتدالیون نزدیک شوند.

وی افزود: در مجلس دو گروه اصلی وجود دارند یک طرف 50 تا 60 افراطی اصولگرا و در طرف دیگر حدود 110 اصلاح طلب و مابقی چهره‌هایی بین نا بینی هستند که می‌توانند به سمت هر کدام گرایش داشته باشند، در واقع اگر ما عدد اکثریت را 150 در نظر بگیریم هیچ کدام به تنهایی 150 رای را در اختیار ندارند و البته می توان گفت که افراطیون اصولگرا که سقف آنها 70 نفر است در اقلیت هستند.

وی یادآور شد: رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت یازدهم نشان داد که اصلاح طلبان در این زمینه اتفاق نظر داشتند و توانستند در گفتمانی بین دولت، اصلاح طلبان داخل مجلس و چهره‌های معتدل حرف واحدی بزنند.

این نماینده اصلاح طلب مجلس ادامه داد: اما باید همواره این را به یاد داشته باشیم که این مجلس یک مجلس صرفا اصولگرا یا اصلاح طلب نیست. بلکه مجلسی که هرکس حرفش را بهتر بزند، بهتر می‌تواند طیف مستقل را به سمت خود جذب کند. رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی دولت این امر را نشان داد.

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا