header

(تصاویر)جمعه سیاه در فروشگاه های آمریکا


[unable to retrieve full-text content]ساعت24-جمعه سیاه در روز های پایان سال کهنه و آغاز سال نو میلادی در آمریکا مشهور است.کاهش شدید قیمت کالاها به میزانی که قابل تصور هم نیست موجب می شود که خریداران کالا در مقابل فروشگاه ها از شب قبل صف به ایستند و منتظر بازشدن فروشگاه ها شوند.بازشدن فروگاه ها موجب بروز درگیری میان خریداران بر سرکالاهای پردطرفدار می شود.امسال حتی یک کشته در این روز گزارش شده است.
اخبار داغ در مرسیا