header

روایت جدید از حادثه قطار در سمنان


ابوالفضل حسن بیکی با بیان اینکه پس از حادثه قطار سمنان طی چند روز گذشته به عنوان رئیس مجمع استان مداوم مشغول پیگیری و بررسی موضوع بوده است، گفت: جمع بندی‌ها نشان می‌دهد،‌ گزارشی که رئیس کمیسیون عمران مجلس تا به حال داده است به طور کامل صحیح نیست،‌ بلکه در این گزارش موضوع تصادف این دو قطار بر اساس برداشت دوستان از بازدیدهای میدانی بوده است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بازدید مهندس ترکان در بعد از ظهر روز گذشته از طرف رئیس جمهور، اظهار کرد: من و استاندار هم در این بازدید از اتوماسیون قطار در مرکز شاهرود بازدید کردیم.

وی با بیان اینکه در آنجا به آمار، ارقام، اطلاعات و اسناد مهمی دست پیدا کردیم، افزود: در مجموع به این مطلب رسیدیم که گزارش‌های قبلی با این مستندات متفاوت است.

رئیس مجمع استان سمنان تصریح کرد: وقتی که با مدیر کل راه آهن سمنان صحبت کردیم گفت تا این ساعت کسی به اتوماسیون ما مراجعه نکرده است و خودش هم گفت من طی این چند روز درگیر مسائل راه آهن بودم و خودم هم اینجا نیامده‌ام.

علت حادثه تغییر شیفت نبوده است

نماینده مردم دامغان ادامه داد: پس از مطالعه دقیق مشخص شد موضوعی که در تغییر شیفت مطرح است رخ نداده و اطلاعات در دو جا و به دو شکل ثبت شده است.

13 دقیقه زودتر از تغییر شیفت راننده دستور کتبی دریافت کرده است

حسن بیکی بیان کرد: ساعت 7 باید نفر بعدی می‌آمد که این فرد تاخیر می‌کند و ساعت 7:30 می‌رسد و دستور حرکت قطار هم ساعت 7:17 بوده است، بنابراین 13 دقیقه زودتر از تغییر شیفت راننده دستور حرکت گرفته است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نکته دیگر را مربوط به سه کامپیوتر که حرکت قطارها را ثبت می‌کنند خواند و گفت: یک کامپیوتر CTC دومین آن ITC و سومین هم مرکز کنترل است که از مشهد تا تهران اشراف دارد زیرا همه این منطقه را او باید دستور بدهد و این نکته را هم مرکز کنترل دستور نداده ،‌CTC دستور داده بود.

حسن بیکی تاکید کرد: راننده قطار سمنان اعلام می‌کند که چراغ مسیر قرمز است و چراغ لوکوموتیو هم قرمز است، یعنی اگر در مسیر راه هر حادثه‌ای از قییل سیل،‌ شکستگی و توقف قطار رخ داده باشد قطار بعدی سیستمی دارد که خود قطار با چراغ قرمز راننده را مطلع می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه سه نقطه فنی به درستی عمل کرده است، تاکید کرد: چراغی که در صورت بسته بودن راه باید روشن شود به درستی عکس العمل نشان داده بود.

رئیس مجمع استان سمنان با بیان اینکه این سیستم به CTC وصل است، خاطر نشان کرد: این بدین معناست که داخل قطار هم چراغ قرمز روشن می‌شود و قطار به حالت ترمز و توقف می‌رود.

حرکت قطار با دستور کتبی از CTC

حسن بیکی با اشاره به اینکه آن فردی که در CTC نشسته بود به راننده دستور حرکت می‌دهد، تصریح کرد: در این حالت راننده قطار قبول نمی‌کند و آن فرد می گوید من به شما دستور می‌دهم و باید با مسئولیت من حرکت کنید.

وی افزود: راننده مجددا می گوید که من حرکت نمی کنم و آن فرد به صورت کتبی به راننده تلفن‌گرام می زند و راننده با دریافت تلفن‌گرام مکلف به حرکت می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه به راننده می‌گویند چراغ قرمز را به صورت دستی خاموش و حرکت کنید، اظهار کرد: پس از حرکت دستگاه شماره سوم نشان می‌دهد ساعت 7:32 دوقطار با هم برخورد می‌کنند.

عدم امداد رسانی و توقف یک ساعته قطار اول قبل از حادثه

حسن بیکی با طرح این پرسش که چه عواملی سبب شد یک ساعت و دو دقیقه قطار تبریز توقف کرده و به مسیرش ادامه ندهد.

حسن بیکی با بیان اینکه این قطار یک ساعت و دو دقیقه روی ریل بوده است، اظهار کرد: علت این بوده است که ترمزهای آن یخ زده بود و باید گفت چرا در این مدت به کمک این قطار نرفته‌اند.

نقص منابع اطلاعاتی تیمی که از تهران به سمنان آمده

حسن بیکی با بیان اینکه قطار اول از تبریز و قطار پشتی آن قطار محلی سمنان – مشهد بوده که این تصادف کرده است، ادامه داد: تیمی که از تهران به سمنان آمده صحنه تصادف را بازدید با بیماران دیدار و درجلسه داخلی استانداری هم شرکت کرده‌اند و حالا بر این اساس درحال نظریه دادن هستند که این نظریه از نظر من صددر صد غلط است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یادآور شد: من هم تا دیروز سیستم کامیپوتر و اسناد و دفتری که در اختیار کارمندها بوده و دقیقه به دقیقه علاوه بر ثبت اتوماسیون گزارش کتبی تردد قطارها را می‌نویسد را ندیده بودم و تیمی هم که از تهران آمده باید این منابع اطلاعاتی را ببیند و سپس نظر دهد.

حسن بیکی با اشاره به اینکه نظر این تیم این است که اتوماسیون مشکل داشته است، افزود: تیمی که از تهران آمده باید به شاهرود هم می‌رفت و مرکز کنترل را بازدید می‌کرد که این کار را نکرد.

قبل از کشف سند نباید این نظر را اعلام می‌کردند

رئیس مجمع استان سمنان تاکید کرد: برای اینکه بخواهند به قوه قضائیه کمک کنند نباید قبل از اینکه به سند برسند این نظر را اعلام می‌کردند.

حسن بیکی یادآور شد: فرد دیگری به راننده قطار دستور حرکت داده و طبق آنچه از مکالمات ضبط شده شنیده‌ایم دو بار به او دستور حرکت داده‌اند اگرچه راننده می‌گوید من نمی‌روم ولی به او تلفن گرام می‌زنند و نامه کتبی امضا شده می‌دهند.

فقط یک واگن از واگن‌های آتش گرفته دارای مسافر بوده است

حسن بیکی در بیان جزئیات برخورد دو قطار اظهار کرد: قطاری که از تبریز به آنجا آمده و مدت یک ساعت و دو دقیقه توقف کرده در طی تصادف سقف واگن شماره 5 آن جدا می‌شود و تعداد زیادی از مسافرین از سقف بیرون می‌آیند و بعد از این حادثه کسانی که حالشان بد بوده و قادر به حرکت نبودند در پی آتش سوزی قطار و عدم توانایی در جابه‌جایی در قطار مانده و دچار سوختگی شدند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه قطار هنگام تصادف آتش نمی‌گیرد، بیان کرد: وقتی که 9 واگن آتش گرفته کادر فنی و مسافرین به سرعت می‌روند و واگن شماره 4 قطار تبریز و بخشی از واگن شماره 5 و دوواگن 3و 4 قطار سمنان به تهران را تخلیه می‌کنند و هنگامی که این قطار آتش گرفت به جز واگن شماره 5 تبریز که برخی به دلیل ضربات سنگین تصادف فوت کرده و برخی دیگر هم به دلیل شدت جراحات قادر به حرکت نبودند زمانی که قطار آتش می‌گیرد و به واگن‌های دیگر می‌رسد.

وی تصریح کرد: در همین حین مجددا تلاش می‌شود و محل اتصال دو واگن برای جلوگیری از سرایت آتش بریده می‌شود و آن واگن‌هایی هم که آتش گرفتند همگی خالی بودند و آن افرادی هم که دچار آتش سوزی شدند کسانی هستند که فقط در واگن شماره 5 تبریز بودند.

رد گزارش کمیته عمران و دعوت به منابع اطلاعاتی درست

حسن بیکی تاکید کرد: این گزارشی که کمیته عمران داده و علت حادثه را تغییر شیفت و دستگاه اتوماسیون اعلام کرده غلط است و علت چنین خطایی هم عدم مشاهده منابع اطلاعاتی دیگر است و برای اینکه بدانند حقیقت چیست باید اطلاعات موجود در سه مرکز را ببینند و بعد اعلام نظر کنند.

میزان


اخبار داغ در مرسیا