header

سرقت مسلحانه در یکی بانک های در رشت


ساعت ۷ و ۲۰ دقیقه امروز (دوشنبه یکم آذرماه)، ۲ سارق که با نقاب صورتشان را پوشانده بودند با اسلحه سرد به بانک تجارت شعبه صدا وسیما دستبرد زدند و بیش از ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد را به سرقت بردند.

این دو سارق پس از ورود به بانک و درگیری با رئیس بانک و مجروح کردن وی، با سرقت پول‌ها بر موتورسیکلتی که فاقد پلاک بود سوار و متواری شدند.

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا