header

شبح مرموز در یک عکس جنجال به پا کرد (عکس)


این عکس در پارک هوسپیتان شهر لیورپول گرفته شده است. پس از انتشار این عکس افرادی که در عکس حضور دارند متوجه غریبه ای در میان خودشان شدند که قبلا او را ندیده بودند.

پرس و جوها برای یافتن پاسخ این سوال که این زن چه کسی است به جایی نرسید. شاید او رهگذری بوده که بدون دلیل در میان عکس گیرندگان قرار گرفته و با آنها عکس گرفته اما ظاهر این زن چندان عادی نیست. به خصوص فردی که زن جلوی ایستاده می گوید در زمان گرفتن عکس چنین شخصی جلوی او نبوده است.

برخی می گویند این یک شیطنت است و عکس دستکاری شده اما برخی دیگر ثابت کرده اند این عکس با هیچ نرم افزاری دستکاری نشده است.

به هر حال معمای زن مرموز در یک عکس جنجالی هنوز بدون پاسخ باقی مانده است.

جام جم

اخبار داغ در مرسیا