header

فیلم داعش از جنگ در موصل


به گزارش ساعت24 هنوز گزارش های دقیقی از جنگ ارتش عراق در موصل منتشر نشده است اما شهر در محاصره کامل است و نیروهای تروریست و جنایتکار داعش در این شهر با استفاده از جمعیت ساکن این منطقه و سنگر گرفتن در میان جمعیت تلاش می کنند تا از حملات علیه خود پیشگیری کنند.این ترفندها تنها پایان حکومت این گروه را به تاخیر می اندازد و سقوط این عناصر جنایتکار را مانع نمی شود.


اخبار داغ در مرسیا