header

منتظر ترامپ ایرانی باشیم


ترامپ به شهروندان وعده می‌داد که می‌خواهد آنها را «ببیند» و همه رفتار، گفتار و اقدام‌ها و تصمیم‌هایی که منافع آنها را با تهدید مواجه کرده است را حذف کند. او به مردم گفت که می‌خواهد مالیات طبقه متوسط را کاهش دهد، اجازه ندهد چینی‌ها با افزایش صادرات شغل آنها را تهدید کنند و...

این نوع حرف زدن ترامپ شاید در میان سیاستمداران و متقاضیان کسب قدرت در دنیا و به ویژه در کشورهای در حال توسعه را تشویق کند که راه ترامپ را بروند. شاید هم‌اکنون کسانی باشند که بخواهند در برابر حسن روحانی که به احتمال زیاد در دور بعدی کاندیدای اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان است از روش ترامپ استفاده کند.

به گزارش ساعت ۲۴، البته محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور سابق در بهار ۱۳۸۴ همین روش را پیش گرفت و متکی به راه‌های ناشناس توانست به دور دوم بیاید و در دور دوم هاشمی رفسنجانی را شکست دهد. مدل احمدی‌نژادی شاید پس از ۱۲ سال بار دیگر با استناد به رخداد عجیب در امریکا رخ نشان داد.

آیا اصولگرایان در کلیت خویش می‌توانند و می‌خواهند چنین چهره‌ای را برگزیده و روی او کار کنند. سعید جلیلی آیا می‌تواند همان فردی باشد که بتواند در نقش ترامپ بازی کند؟ آیا پس از ترامپ اصولگرایان می‌توانند یک فرد حتی ثروتمند که هنر او سخن گفتن بی‌پروا باشد را از میان نیروهای خودی شناسایی و برای رقابت با روحانی بفرستند؟

شاید حتی حسن روحانی نیز به این نتیجه برسد که در انتخابات ۱۳۹۶ مسیر و ماهیت تبلیغات خود را دگرگون کند. تفاوت‌هایی اما در نظام سیاسی ایران و امریکا وجود دارد که شاید اجازه ندهد روش ترامپ در ایران جواب دهد. ساختارشکنی که ترامپ انجام داد و نظام سیاسی امریکا را در کلیت خود با چالش مواجه کرد در ایران اتفاق نمی‌افتد.


اخبار داغ در مرسیا