header

واژگونی پراید در بزرگراه شهید حقانی


این حادثه ساعت 8 صبح روز گذشته اتفاق افتاد که پس از تماس رانندگان خودروهای عبوری با سامانه 125، نیروهای عملیاتی ایستگاه 110 آتش نشانی خود را به مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حقانی رساندند.


محمدرضا افشاری رئیس ایستگاه 110 آتش نشانی درباره این حادثه گفت: یک دستگاه خودرو سواری پراید در حال حرکت دریکی از خروجی های بزرگراه بود که پس از انحراف از مسیر اصلی بر روی سقف واژگون شد.

وی با اشاره به اینکه راننده این خودرو قبل از رسیدن آتش نشانان با کمک شهروندان از خودرو خارج شده بود، ادامه داد: آتش نشانان بی درنگ با نصب علائم هشدار دهنده، قطع جریان برق خودرو و جلوگیری از نشت بنزین محل حادثه را ایمن سازی کردند و راننده جوان این خودرو که از ناحیه دست ها دچار آسیب دیدگی سطحی شده بود را تحویل امدادگران اورژانس دادند.

 رئیس ایستگاه آتش نشانی بیان کرد: آتش نشانان پس از ایمن سازی و بازگرداندن خودرو سواری به حالت اولیه، محل حادثه را برای بررسی علت وقوع آن تحویل کارشناسان پلیس راهور دادند.

باشگاه خبرنگاران

اخبار داغ در مرسیا