header

ورزشگاه نقش جهان اصفهان بعد از ۲۳ سال افتتاح شد


در مراسم افتتاح ورزشگاه نقش جهان اصفهان، وزیر ورزش و جوانان و تعداد دیگری از اعضای هیأت وزیران حضور داشتند.

ورزشگاه نقش جهان اصفهان ورزشگاهی مدرن و یکی از استانداردترین ورزشگاه های کشور است که ظرفیت آن ۷۵ هزار نفر و مساحت کل این ورزشگاه ۲۹ هکتار است.

این ورزشگاه دارای ۴ ورودی برای ورزشکاران و ورودی تماشاگران نیز به صورت مجزا ساخته شده است.


۱۳۰۰ متر جاده های دسترسی و تونل ماراتن با شیب ۵ درصد به طول ۱۱۰ متر از جمله ویژگی های ورزشگاه نقش جهان اصفهان است.


ساخت ورزشگاه نقش جهان اصفهان از سال ۷۲ آغاز شد و تکمیل آن در طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ با وقفه مواجه گردید تا اینکه با سرمایه گذاری شرکت فولاد مبارکه اصفهان از سال ۹۳ ظرف ۲۰ ماه به بهره برداری رسیده است.

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا