header

پیشنهاد بارسلونا به ستاره رئال مادرید


روزنامه ال‌موندو دپورتیوو از پیشنهاد رسمی بارسلونا به وکیل ایسکو خبر داده و معتقد است ایسکو نیز برای پیوستن به بارسلونا چراغ سبز نشان داده است.

این بازیکن البته با رئال مادرید قرارداد رسمی داشته و برای ملحق شدن به تیمی دیگر باید حداقل تا 2018 صبر کند، مگر اینکه رقم پیشنهاد بارسلونا آنقدر وسوسه انگیز باشد که رئال مادرید را نیز به این فروش متقاعد سازد.

چندی پیش وب سایت رسمی رئال مادرید خبر تمدید قرارداد ایسکو با مادرید را منتشر کرد اما ال موندو دپورتیوو بر این باور است که این قرارداد مراحل پایانی را طی نکرده و ایسکو همچنان امضای نهایی را پای برگه تمدید قرارداد حک نکرده است.


اخبار داغ در مرسیا