header

(تصاویر) تسلیم گروگان گیران در مالت عناصر داعش در اسارت آتش سوزی در ژاپن و… در عکس های خبری روز


[unable to retrieve full-text content]ساعت24-در عکس های خبری روز تصاویری از صید صدف های حلقوی تسلیم گروگان گیران در مالت آلودگی هوا و برج های پکن پرورش شتر در روسیه و عکس های دیگر را باهم می بینیم.
اخبار داغ در مرسیا