header

خداحافظی با پل گیشا


علیرضا جاوید ، در مورد برچیده شدن این پل فلزی با بیان اینکه عمر مفید بهره برداری از این  پل رو به اتمام است و در زمان ساخت نیز به صورت موقت برای عبور و مرور شهروندان ایجاد شده بود، گفت: این پل موقت براساس بار و مختصات ترافیکی سالهای قبل ساخته شده بود.


وی با بیان اینکه تا پایان نیمه اول سال آینده این پل جمع آوری و به جای آن یک زیر گذر ساخته می شود، گفت: مطالعات لازم برای انجام این کار انجام شده است و در حال حاضر تجهیز کارگاه برای شروع این پروژه انجام شده است.

 پل گیشا یا پل نصر  در راستای بزرگراه جلال آل احمد ساخته شده است و از روی بزرگراه شهید چمران گذر می‌کند. 

ایسنا


اخبار داغ در مرسیا