50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

به گزارش جهان به نقل از العالم، “عدی الخدران” از فرماندهان نیروهای مردمی عراق موسوم به “حشد شعبی” روز پنجشبه گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که براساس آن گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم، در حال برنامه ریزی برای اعلام موجودیت شاخه های نظامی اش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان است.

پایگاه عراقی سومریه نیوز در این باره به نقل از الخدران نوشت: براساس اطلاعات موجود، داعش برای تشکیل این شاخه های نظامی در هر کشور، از عناصری دارای تابعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره خواهد گرفت و این اقدام در راستای برنامه های گسترش دامنه نفوذ و عملیات این گروهک انجام می گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ذاتا بستر مناسب فکری برای داعش وجود دارد.

این فرمانده عراقی افزود: 50 درصد عناصر خارجی داعش، از اتباع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و این امر باعث شده است تا این گروه با هدف گسترش دامنه نفوذ، به فکر تشکیل شاخه های مسلح برای شمار فراوان تیم های مخفی خود در این کشورها بیفتد.

خدران پیش بینی کرد در مرحله آینده تحولات امنیتی پیش بینی نشده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس به وقوع بپیوندد. این در حالی است که با وجود بی توجهی کشورهای مذکور به خطرات داعش، این گروهک بارزترین تهدید امنیتی برای آنها به شمار می آید.
 
داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است. با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند. اما اکنون بازگشت این تروریستها به کشورهای خود، به یکی از بزرگترین مشکلات آن کشورها تبدیل شده است.
 

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

به گزارش جهان به نقل از العالم، “عدی الخدران” از فرماندهان نیروهای مردمی عراق موسوم به “حشد شعبی” روز پنجشبه گفت: ما اطلاعات دقیقی در اختیار داریم که براساس آن گروه تروریستی داعش با انتشار یک فیلم، در حال برنامه ریزی برای اعلام موجودیت شاخه های نظامی اش در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان است.

پایگاه عراقی سومریه نیوز در این باره به نقل از الخدران نوشت: براساس اطلاعات موجود، داعش برای تشکیل این شاخه های نظامی در هر کشور، از عناصری دارای تابعیت کشورهای حاشیه خلیج فارس بهره خواهد گرفت و این اقدام در راستای برنامه های گسترش دامنه نفوذ و عملیات این گروهک انجام می گیرد. این در حالی است که در برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، ذاتا بستر مناسب فکری برای داعش وجود دارد.

این فرمانده عراقی افزود: 50 درصد عناصر خارجی داعش، از اتباع کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هستند و این امر باعث شده است تا این گروه با هدف گسترش دامنه نفوذ، به فکر تشکیل شاخه های مسلح برای شمار فراوان تیم های مخفی خود در این کشورها بیفتد.

خدران پیش بینی کرد در مرحله آینده تحولات امنیتی پیش بینی نشده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس به وقوع بپیوندد. این در حالی است که با وجود بی توجهی کشورهای مذکور به خطرات داعش، این گروهک بارزترین تهدید امنیتی برای آنها به شمار می آید.
 
داعش ساخته و پرداخته سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی آمریکایی و اسرائیلی است و تفکرات آن برخاسته از وهابیت است. با ایجاد این گروه شمار قابل توجهی از افراطی‌ها از کشورهای مختلف حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، در سایه سکوت مقامات آن کشورها و با همکاری سرویسهای اطلاعاتی غربی و همپیمانان آنها در منطقه به راحتی توانستند به این گروه تروریستی ملحق شوند. اما اکنون بازگشت این تروریستها به کشورهای خود، به یکی از بزرگترین مشکلات آن کشورها تبدیل شده است.
 

50 % داعشی‌ها تبعه کشورهای عربی هستند

فروش بک لینک