header

طنز نوشته های شب امتحان

طنز نوشته های شب امتحان

==>> ادامه مطلب طنز نوشته های شب امتحان . . .

اردو رفتن دخترا و پسرا + طنز

اردو رفتن دخترا و پسرا + طنز

==>> ادامه مطلب اردو رفتن دخترا و پسرا + طنز . . .

غضنفر در شمشیر زنی اول شد + طنز

فرمول جدید ریاضی (ضد دختر)

فرمول جدید ریاضی (ضد دختر)

==>> ادامه مطلب فرمول جدید ریاضی (ضد دختر) . . .

جالب ترین و خنده دار ترین دزدی های سال ۱۳۹۱

عشق از دیدگاه های مختلف

عشق از دیدگاه های مختلف

==>> ادامه مطلب عشق از دیدگاه های مختلف . . .

ضد دختر حرف زدن پسرها

ضد دختر حرف زدن پسرها

==>> ادامه مطلب ضد دختر حرف زدن پسرها . . .

زمین خوردن دخترها و پسرها

زمین خوردن دخترها و پسرها

==>> ادامه مطلب زمین خوردن دخترها و پسرها . . .

پسته خوردن (طنز)

پسته خوردن (طنز)

==>> ادامه مطلب پسته خوردن (طنز) . . .

ترول های جدید و خنده دار

ترول های جدید و خنده دار

==>> ادامه مطلب ترول های جدید و خنده دار . . .

طالع بینی جالب دانشجویان / طنز

طنز مقایسه از خواب بیدار شدن آقایون و خانم ها

خاطرات طنز پزشک از بیماران خود

شعر طنز هفت سین زنانه

شعر طنز هفت سین زنانه

==>> ادامه مطلب شعر طنز هفت سین زنانه . . .

طنز : سفر خوب چیزیه !

طنز : سفر خوب چیزیه !

==>> ادامه مطلب طنز : سفر خوب چیزیه ! . . .

12»