اشک های پرسپولیسی ها در افسوس از دست رفتن قهرمانی+تصاویر

اشک های پرسپولیسی ها در افسوس از دست رفتن قهرمانی+تصاویر

پرسپولیسی ها حالا دارند افسوس می خورند. افسوس گل هایی که در این فصل نزدند. گل هایی که تعدادشان کم هم نیست.

مهدی طارمی ستاره قرمزها که امید داشند با او قهرمانی را بدست بیاورند، مهدی که آقای گل لیگ هم شده است. او اما در همین فصل گل های زیادی از دست داد. خیلی از پنالتی هایی که طارمی از دست داد اگر گل می شدند، لیگ شرایطی دیگر داشت.

محسن مسلمان، رامین رضاییان و فرشاد احمدزاده نیز در پایان لیگ برتر پانزدهم اشک هایشان چمن ورزشگاه آزادی را آبیاری کرد.

مهدی طارمی

محسن مسلمان

رامین رضاییان

فرشاد احمدزاده

اشک های پرسپولیسی ها در افسوس از دست رفتن قهرمانی+تصاویر

پرسپولیسی ها حالا دارند افسوس می خورند. افسوس گل هایی که در این فصل نزدند. گل هایی که تعدادشان کم هم نیست.

مهدی طارمی ستاره قرمزها که امید داشند با او قهرمانی را بدست بیاورند، مهدی که آقای گل لیگ هم شده است. او اما در همین فصل گل های زیادی از دست داد. خیلی از پنالتی هایی که طارمی از دست داد اگر گل می شدند، لیگ شرایطی دیگر داشت.

محسن مسلمان، رامین رضاییان و فرشاد احمدزاده نیز در پایان لیگ برتر پانزدهم اشک هایشان چمن ورزشگاه آزادی را آبیاری کرد.

مهدی طارمی

محسن مسلمان

رامین رضاییان

فرشاد احمدزاده