خدا را شکر که من جاي اصغر فرهادي نيستم

خدا را شکر که من جاي اصغر فرهادي نيستم

به گزارش جهان نیوز، اگر قبلا در غرب شاهد حمايت و هدايت حاکمان مسيحي صهيونيستي از جنايات رژيم اشغالگر و نژادپرست اسرائيل در لبنان و فلسطين بوديم، چند سالي است که واژه  مسيحي- صهيونيستي جاي خود را به اسلامي – صهيونيستي داده است.

در تمام حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به لبنان و غزه فلسطين، طي 30 سال اخير، بدون شک رد پاي دو رژيم به ظاهر اسلامي همواره به چشم مي خورد:
 

حاکمان وهابي عربستان سعودي و امير قطر!

شيوه جالب و خائنانه اين دو کشور بسيار زيرکانه و مهم است!
در حمله سال 2006 اسرائيل به لبنان، موشکها و بمبهاي پيشرفته از آمريکا به قطر ارسال مي شد و در صورت نياز ارتش جنايتکار صهيونيستي، توسط قطر به فلسطين اشغالي ارسال مي شد تا بر سر زن و بچه هاي لبناني منفجر شود و جنايتي همچون قانا که دهها کودک در خواب کشته شدند، بوجود آيد!

به محض اينکه اسرائيل شکست خورد و جنگ به پايان رسيد، نمايندگان امير قطر به لبنان شتافتند و دم از عربيت و اسلام زدند!

در عرض چند ماه، تمام پلها و جاده هاي جنوب لبنان که با بمب و موشکهايي که از قطر آمده بودند منفجر شده و تخريب شده بودند، بازسازي شد! و جالب اينکه در کنار آنها، بخصوص در کنار مساجد شيعيان که اولين هدف موشک صهيونيستها بود، اين کتيبه سنگي نصب شد:
“به فرمان  و مساعدت اميرقطر اين مکان بازسازي شد.”

قطر همواره به عنوان “شريک دزد و رفيق قافله” براي مسلمانان عمل کرده و در خيانت به اسلام، کم از وهابيت و آل سعود ندارد!

همين امروز دهها هزار زن و کودکي که در سوريه و عراق با بمب ها و موشکهاي آمريکايي و صهيونيستي کشته مي شوند، قرباني کمکهاي مالي و حمايت قطر از داعش و القاعده هستند.

با اين حساب خدا رو شکر من جاي اصغرفرهادي نيستم که با حمايت مالي حکومت اسلامي – صهيونيستي قطر فيلمي از کشور خود بسازم که اعراب يهودي ضداسلام و ايران، از شادي در پوست خود نگنجند! تا امروز، هيچگاه اين قدر از ذوق زدگي و شادي حاکمان خائن و ضداسلام اعراب، عصباني نبودم! و قطعا هرکسي براي خودش اعتقادات و باورهايي نسبت به اسلام، کشور، سياست، جهان و قدرتمندان دارد که به خودش مربوط است!

اين مطلب را نه براي جايزه اسکار اصغرفرهادي، که از بغض چندين ساله خيانت ها و جنايات اميرقطر در لبنان که سالها شاهدش بوده ام، نوشتم.

ولي نه به احترام اميرقطر و خواهرش! که به احترام خون کودکان مظلوم لبناني و فلسطيني که با حمايت امير قطر از صهيونيستها، به جاي نشستن در کلاس مدرسه و دانشگاه، پيکر پاره پاره شان در زير خروارها خاک مدفون است! و قطعا اگر امروز مي بودند، در ميانشان دهها کارگردان، هنرپيشه و دکتر و مهندس و سياستمدار غيرتمند وجود داشت!

آنقدر کوچک نشو که توي دنيا جا بشي!
اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

منبع: مشرق

خدا را شکر که من جاي اصغر فرهادي نيستم

به گزارش جهان نیوز، اگر قبلا در غرب شاهد حمايت و هدايت حاکمان مسيحي صهيونيستي از جنايات رژيم اشغالگر و نژادپرست اسرائيل در لبنان و فلسطين بوديم، چند سالي است که واژه  مسيحي- صهيونيستي جاي خود را به اسلامي – صهيونيستي داده است.

در تمام حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي به لبنان و غزه فلسطين، طي 30 سال اخير، بدون شک رد پاي دو رژيم به ظاهر اسلامي همواره به چشم مي خورد:
 

حاکمان وهابي عربستان سعودي و امير قطر!

شيوه جالب و خائنانه اين دو کشور بسيار زيرکانه و مهم است!
در حمله سال 2006 اسرائيل به لبنان، موشکها و بمبهاي پيشرفته از آمريکا به قطر ارسال مي شد و در صورت نياز ارتش جنايتکار صهيونيستي، توسط قطر به فلسطين اشغالي ارسال مي شد تا بر سر زن و بچه هاي لبناني منفجر شود و جنايتي همچون قانا که دهها کودک در خواب کشته شدند، بوجود آيد!

به محض اينکه اسرائيل شکست خورد و جنگ به پايان رسيد، نمايندگان امير قطر به لبنان شتافتند و دم از عربيت و اسلام زدند!

در عرض چند ماه، تمام پلها و جاده هاي جنوب لبنان که با بمب و موشکهايي که از قطر آمده بودند منفجر شده و تخريب شده بودند، بازسازي شد! و جالب اينکه در کنار آنها، بخصوص در کنار مساجد شيعيان که اولين هدف موشک صهيونيستها بود، اين کتيبه سنگي نصب شد:
“به فرمان  و مساعدت اميرقطر اين مکان بازسازي شد.”

قطر همواره به عنوان “شريک دزد و رفيق قافله” براي مسلمانان عمل کرده و در خيانت به اسلام، کم از وهابيت و آل سعود ندارد!

همين امروز دهها هزار زن و کودکي که در سوريه و عراق با بمب ها و موشکهاي آمريکايي و صهيونيستي کشته مي شوند، قرباني کمکهاي مالي و حمايت قطر از داعش و القاعده هستند.

با اين حساب خدا رو شکر من جاي اصغرفرهادي نيستم که با حمايت مالي حکومت اسلامي – صهيونيستي قطر فيلمي از کشور خود بسازم که اعراب يهودي ضداسلام و ايران، از شادي در پوست خود نگنجند! تا امروز، هيچگاه اين قدر از ذوق زدگي و شادي حاکمان خائن و ضداسلام اعراب، عصباني نبودم! و قطعا هرکسي براي خودش اعتقادات و باورهايي نسبت به اسلام، کشور، سياست، جهان و قدرتمندان دارد که به خودش مربوط است!

اين مطلب را نه براي جايزه اسکار اصغرفرهادي، که از بغض چندين ساله خيانت ها و جنايات اميرقطر در لبنان که سالها شاهدش بوده ام، نوشتم.

ولي نه به احترام اميرقطر و خواهرش! که به احترام خون کودکان مظلوم لبناني و فلسطيني که با حمايت امير قطر از صهيونيستها، به جاي نشستن در کلاس مدرسه و دانشگاه، پيکر پاره پاره شان در زير خروارها خاک مدفون است! و قطعا اگر امروز مي بودند، در ميانشان دهها کارگردان، هنرپيشه و دکتر و مهندس و سياستمدار غيرتمند وجود داشت!

آنقدر کوچک نشو که توي دنيا جا بشي!
اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا

منبع: مشرق

خدا را شکر که من جاي اصغر فرهادي نيستم