اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

“محمدرضا بادامچی” عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به خرید و فروش نوزادان در برخی بیمارستان ها اظهار داشت: قوانین در رابطه با این موارد و همچنین فرزندانی که پدرهای نامعلوم دارند دارای ابهام است لذا سازمان بهزیستی نمی تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: جلساتی را برای حل این موضوع با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شخصا برگزار کردم و قرار شد، مذاکرات و پژوهش ها طی یک جلسه جمع بندی شده و در نهایت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه این طرح مسلما قوانین مشخص و همه جانبه ای را برای دولت، سازمان بهزیستی و مسئولان مربوطه برای برخورد با این گونه مسایل تدوین خواهد کرد، اذعان داشت: بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس موجب تاخیر در انجام این امر شده است.

بادامچی خاطرنشان کرد: طرح جامع رسیدگی به فرزندانی با پدرانی نامعلوم و همچنین جلوگیری از خرید و فروش نوزادان طی روزهای آینده بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه خواهد شد.

اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

“محمدرضا بادامچی” عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به خرید و فروش نوزادان در برخی بیمارستان ها اظهار داشت: قوانین در رابطه با این موارد و همچنین فرزندانی که پدرهای نامعلوم دارند دارای ابهام است لذا سازمان بهزیستی نمی تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: جلساتی را برای حل این موضوع با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شخصا برگزار کردم و قرار شد، مذاکرات و پژوهش ها طی یک جلسه جمع بندی شده و در نهایت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه این طرح مسلما قوانین مشخص و همه جانبه ای را برای دولت، سازمان بهزیستی و مسئولان مربوطه برای برخورد با این گونه مسایل تدوین خواهد کرد، اذعان داشت: بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس موجب تاخیر در انجام این امر شده است.

بادامچی خاطرنشان کرد: طرح جامع رسیدگی به فرزندانی با پدرانی نامعلوم و همچنین جلوگیری از خرید و فروش نوزادان طی روزهای آینده بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه خواهد شد.