تنها نگران ام از پرسپولیس خط دفاع این تیم است / استقلال چیزی را از دست نداده

تنها نگران ام از پرسپولیس خط دفاع این تیم است / استقلال چیزی را از دست نداده

رضا شاهرودی درباره وضع این روزهای پرسپولیس اظهار داشت: «حق پرسپولیس در بازی مقابل فولاد برد بود اما متاسفانه از نظر داوری ضرر کردند. این اتفاقات نباید تکرار شود اما از طرفی هم نباید فشار را روی داوری زیاد کنیم. در هر حال پرسپولیس در این دو هفته عملکرد امیدوار کننده ای داشته و برانکو نشان داده که با برنامه لیگ را شروع کرده است.»

وی ادامه داد: «تنها نگرانی که وجود دارد عدم هماهنگی عناصر دفاعی تیم است. البته در حال حاضر نفرات خوبی را در خط دفاعی دارد اما تا به بازی در کنار یکدیگر عادت کنند مدتی زمان می برد. پرسپولیس سال گذشته هم از همین پست آسیب دید و امیدوارم این معضل برای آنها حل شود.»

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با اشاره به حرف و حدیث هایی که درباره بازیکنان خارجی وجود دارد تاکید کرد: «در این باره مسائلی مطرح شده که من در جریان نیستم. آنها تازه به تیم اضافه شده اند و احتمالا هنوز هماهنگ نشده اند یا عملکرد خوبی نداشته اند. به هر حال ما بازی آنها را زیاد ندیدیم و این گونه نمی شود قضاوت کرد. باید چند هفته بگذرد و این بازیکنان به صورت ثابت به میدان بروند تا ببینیم عملکردشان چگونه است.»

شاهرودی تصریح کرد: «ربیع خواه تجربه بازی در لیگ برتر را کمتر دارد و باید به او زمان داد ضمن اینکه پست او دفاع چپ نیست. با بهبود پیدا کردن محمد آرام طبع مشکل این پست هم حل خواهد شد.»

وی درباره استقلال نیز افزود: «استقلال هنوز چیزی را از دست نداده و باید دید در بازی های آتی چه کاری انجام می دهد. شاید در حال حاضر هنوز از شرایط بدن سازی خارج نشده اند ضمن اینکه بازی با استقلال خوزستان آنها در گرمای طاقت فرسایی به میدان رفتند. استقلال این فصل مهره های خوبی جذب کرده اما خوب گرفتن ۱ امتیاز در دو بازی اصلا خوب نیست.»

تنها نگران ام از پرسپولیس خط دفاع این تیم است / استقلال چیزی را از دست نداده

رضا شاهرودی درباره وضع این روزهای پرسپولیس اظهار داشت: «حق پرسپولیس در بازی مقابل فولاد برد بود اما متاسفانه از نظر داوری ضرر کردند. این اتفاقات نباید تکرار شود اما از طرفی هم نباید فشار را روی داوری زیاد کنیم. در هر حال پرسپولیس در این دو هفته عملکرد امیدوار کننده ای داشته و برانکو نشان داده که با برنامه لیگ را شروع کرده است.»

وی ادامه داد: «تنها نگرانی که وجود دارد عدم هماهنگی عناصر دفاعی تیم است. البته در حال حاضر نفرات خوبی را در خط دفاعی دارد اما تا به بازی در کنار یکدیگر عادت کنند مدتی زمان می برد. پرسپولیس سال گذشته هم از همین پست آسیب دید و امیدوارم این معضل برای آنها حل شود.»

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس با اشاره به حرف و حدیث هایی که درباره بازیکنان خارجی وجود دارد تاکید کرد: «در این باره مسائلی مطرح شده که من در جریان نیستم. آنها تازه به تیم اضافه شده اند و احتمالا هنوز هماهنگ نشده اند یا عملکرد خوبی نداشته اند. به هر حال ما بازی آنها را زیاد ندیدیم و این گونه نمی شود قضاوت کرد. باید چند هفته بگذرد و این بازیکنان به صورت ثابت به میدان بروند تا ببینیم عملکردشان چگونه است.»

شاهرودی تصریح کرد: «ربیع خواه تجربه بازی در لیگ برتر را کمتر دارد و باید به او زمان داد ضمن اینکه پست او دفاع چپ نیست. با بهبود پیدا کردن محمد آرام طبع مشکل این پست هم حل خواهد شد.»

وی درباره استقلال نیز افزود: «استقلال هنوز چیزی را از دست نداده و باید دید در بازی های آتی چه کاری انجام می دهد. شاید در حال حاضر هنوز از شرایط بدن سازی خارج نشده اند ضمن اینکه بازی با استقلال خوزستان آنها در گرمای طاقت فرسایی به میدان رفتند. استقلال این فصل مهره های خوبی جذب کرده اما خوب گرفتن ۱ امتیاز در دو بازی اصلا خوب نیست.»