مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

به گزارش  جهان نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بنا بر مصوبه امروز کمیسیون درباره هدفمندی یارانه‌ها، سقف پرداختی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

به گزارش  جهان نیوز، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: بنا بر مصوبه امروز کمیسیون درباره هدفمندی یارانه‌ها، سقف پرداختی یارانه‌ها 37 هزار میلیارد تومان تعیین شد.

وی افزود: چگونگی پرداخت این مبلغ در بخش هزینه‌ها خواهد بود که باید به تفصیل در مورد آن بحث کرد.

لاهوتی ادامه داد: در رابطه با افزایش قیمت بنزین هم با توجه به اینکه مبلغ پیشنهاد‌ی دولت 1500 تومان و رقم پیشنهادی یکی از نمایندگان مجلس 1200 تومان بود، درنهایت پس از بحث و تبادل نظر بسیار هر دو پیشنهاد رد شده و به‌اتفاق آراد موضوع افزایش قیمت بنزین در سال 97 در کمیسیون تلفیق با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفت شد.

مخالفت کمیسیون تلفیق با افزایش قیمت بنزین

اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

“محمدرضا بادامچی” عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به خرید و فروش نوزادان در برخی بیمارستان ها اظهار داشت: قوانین در رابطه با این موارد و همچنین فرزندانی که پدرهای نامعلوم دارند دارای ابهام است لذا سازمان بهزیستی نمی تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: جلساتی را برای حل این موضوع با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شخصا برگزار کردم و قرار شد، مذاکرات و پژوهش ها طی یک جلسه جمع بندی شده و در نهایت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه این طرح مسلما قوانین مشخص و همه جانبه ای را برای دولت، سازمان بهزیستی و مسئولان مربوطه برای برخورد با این گونه مسایل تدوین خواهد کرد، اذعان داشت: بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس موجب تاخیر در انجام این امر شده است.

بادامچی خاطرنشان کرد: طرح جامع رسیدگی به فرزندانی با پدرانی نامعلوم و همچنین جلوگیری از خرید و فروش نوزادان طی روزهای آینده بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه خواهد شد.

اختصاصی/ تدوین طرح جامع حل مشکل نوزادانی با پدران نامعلوم در کمیسیون اجتماعی

“محمدرضا بادامچی” عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به خرید و فروش نوزادان در برخی بیمارستان ها اظهار داشت: قوانین در رابطه با این موارد و همچنین فرزندانی که پدرهای نامعلوم دارند دارای ابهام است لذا سازمان بهزیستی نمی تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: جلساتی را برای حل این موضوع با کارشناسان مربوطه و مرکز پژوهش های مجلس شخصا برگزار کردم و قرار شد، مذاکرات و پژوهش ها طی یک جلسه جمع بندی شده و در نهایت به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

وی با بیان اینکه این طرح مسلما قوانین مشخص و همه جانبه ای را برای دولت، سازمان بهزیستی و مسئولان مربوطه برای برخورد با این گونه مسایل تدوین خواهد کرد، اذعان داشت: بررسی لایحه برنامه ششم در صحن مجلس موجب تاخیر در انجام این امر شده است.

بادامچی خاطرنشان کرد: طرح جامع رسیدگی به فرزندانی با پدرانی نامعلوم و همچنین جلوگیری از خرید و فروش نوزادان طی روزهای آینده بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی به مجلس ارائه خواهد شد.