مدیر اسبق، به شبکه یک سیما رفت

مدیر اسبق، به شبکه یک سیما رفت

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، در این حکم معاون سیما مدیر شبکه یک را به بهره‌گیری از الگوی کارآمد و اثربخش مدیریت پیام و عمق‌بخشی برنامه‌ها با توجه بر مطالعات مخاطب پژوهی توصیه کرد.

وی در بخشی از حکم خود مقابله با جنگ نرم و ارتقای سطح کیفی برنامه سازی را موجب گسترش و تعمیق دین‌باوری و ارزش‌های اخلاقی معنوی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانست.

ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد نشاط و امید در جامعه از دیگر موضوعاتی است که در حکم معاون سیما، بر آن تأکید شده است.

علیرضا برازش پیش از این نیز مدیریت شبکه یک و دو سیما را به‌عهده داشته است.

مدیر اسبق، به شبکه یک سیما رفت

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، در این حکم معاون سیما مدیر شبکه یک را به بهره‌گیری از الگوی کارآمد و اثربخش مدیریت پیام و عمق‌بخشی برنامه‌ها با توجه بر مطالعات مخاطب پژوهی توصیه کرد.

وی در بخشی از حکم خود مقابله با جنگ نرم و ارتقای سطح کیفی برنامه سازی را موجب گسترش و تعمیق دین‌باوری و ارزش‌های اخلاقی معنوی و افزایش سرمایه اجتماعی کشور دانست.

ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی، ارتقای کیفیت زندگی، ایجاد نشاط و امید در جامعه از دیگر موضوعاتی است که در حکم معاون سیما، بر آن تأکید شده است.

علیرضا برازش پیش از این نیز مدیریت شبکه یک و دو سیما را به‌عهده داشته است.

مدیر اسبق، به شبکه یک سیما رفت

خبرگزاری اصفحان