مشارکت برای ایجاد مرکز نگهداری از کودک کارتن خواب

مشارکت برای ایجاد مرکز نگهداری از کودک کارتن خواب

مرکز پایان کارتن خوابی در نظر دارد برای بهبود شرایط زندگی کودکان کارتن خواب و تغییر زندگی آنها با راه اندازی مرکزی نسبت به شناسایی، نگهداری و آموزش کودکان کارتن خواب اقدام کند لذا برای بهره وری بیشتر فراخوان مشارکت و همکاری فعالان اجتماعی را صادر کرده است.
به گزارش ماد و به نقل از وطن؛ بنابر گزارش چهارشنبه های مرکز از توزیع غذا در میان کارتن خواب ها تعدادی از خانواده های محروم همراه با بچه هایشان برای دریافت غذا گروه مرکز مراجعه می کنند که شرایط مناسبی را از لحاظ زندگی ندارند.
برای بهبود شرای فعلی این عزیزان موسسه در نظر دارد با ایجاد و راه اندازی مرکزی با همکاری تمامی شرکت کنندگان در محدوده میدان شوش ودروازه غار برای همان بچه ها که حداقل سیصد نفر هستند اقدمات تربیتی و آموزشی صورت بگیرد.
در این فراخوان مشارکت کنندگان می توانند دراجاره مرکز، کمک هزینه، کمک آموزشی، کمک های عاطفی، اجرای برنامه های شاد و همچنین اهدای مدادرنگی و عروسک و اسباب بازی و قلم و کاغذ و میز و تخته سیاه همکاری کنند.
علاقمندان برای همکاری و مشارکت در طرح مرکز پایان کارتن خوابی می توانند به آدرس تهران، خیابان هفده شهریور، ایستگاه ناصری، خیابان گوته، پلاک ٢١ مراجعه کرده و یا با شماره های ٨-٧-٣٣۵۴۶٨۴۶، ٠٩١٢١٠۵٩٠۶٢و ٠٩٣۵١٠۵٩٠۶٢ا ارتباط برقرار کنند.
همچنین خیران می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۵۲۸۲۷۶۳۹ واریز کنند.
منبع :ماد

مشارکت برای ایجاد مرکز نگهداری از کودک کارتن خواب

مرکز پایان کارتن خوابی در نظر دارد برای بهبود شرایط زندگی کودکان کارتن خواب و تغییر زندگی آنها با راه اندازی مرکزی نسبت به شناسایی، نگهداری و آموزش کودکان کارتن خواب اقدام کند لذا برای بهره وری بیشتر فراخوان مشارکت و همکاری فعالان اجتماعی را صادر کرده است.
به گزارش ماد و به نقل از وطن؛ بنابر گزارش چهارشنبه های مرکز از توزیع غذا در میان کارتن خواب ها تعدادی از خانواده های محروم همراه با بچه هایشان برای دریافت غذا گروه مرکز مراجعه می کنند که شرایط مناسبی را از لحاظ زندگی ندارند.
برای بهبود شرای فعلی این عزیزان موسسه در نظر دارد با ایجاد و راه اندازی مرکزی با همکاری تمامی شرکت کنندگان در محدوده میدان شوش ودروازه غار برای همان بچه ها که حداقل سیصد نفر هستند اقدمات تربیتی و آموزشی صورت بگیرد.
در این فراخوان مشارکت کنندگان می توانند دراجاره مرکز، کمک هزینه، کمک آموزشی، کمک های عاطفی، اجرای برنامه های شاد و همچنین اهدای مدادرنگی و عروسک و اسباب بازی و قلم و کاغذ و میز و تخته سیاه همکاری کنند.
علاقمندان برای همکاری و مشارکت در طرح مرکز پایان کارتن خوابی می توانند به آدرس تهران، خیابان هفده شهریور، ایستگاه ناصری، خیابان گوته، پلاک ٢١ مراجعه کرده و یا با شماره های ٨-٧-٣٣۵۴۶٨۴۶، ٠٩١٢١٠۵٩٠۶٢و ٠٩٣۵١٠۵٩٠۶٢ا ارتباط برقرار کنند.
همچنین خیران می توانند کمک های نقدی خود را به شماره کارت ۵۰۲۲۲۹۱۰۵۲۸۲۷۶۳۹ واریز کنند.
منبع :ماد