استاندار، راضی از عوارضی برگشت

استاندار، راضی از عوارضی برگشت

به گزارش جهان،رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان تهران که در این بازدید استاندار را همراهی می کرد، گفت: ریاست استاندار بر ستاد اجرایی خدمات سفر موجب شده است تا هماهنگی بیشتری را در بین کمیته های عضو این ستاد شاهد باشیم، نتیجه این تعامل پاسخگویی مناسب، دقیق و سریع اعضای ستاد به دبیر خانه دائمی ستاد در اداره کل میراث فرهنگی استان بوده است.

وی ادامه داد: دریافت اطلاعات از کمیته‌های 11گانه روزانه در دبیرخانه ستاد جمع بندی و ارزیابی می شود تا کمبودها، نیازها و شکایات احتمالی گردشگران در همان روز مرتفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران گفت: با توجه به دریافت آمار روزانه از کمیته‌های ستاد این امکان وجود دارد که اطلاعات گردشگران و مسافران پایتخت به صورت لحظه‌ای قابل اعلام باشد.

خسروآبادی همچنین بیان کرد: خوشبختانه جمع‌بندی استاندار در بازدید امروز (پنج‌شنبه 5 فروردین) از عملکرد پایگاه‌های دستگاه‌های عضو ستاد مستقر در عوارضی تهران قم، رضایت بخش بود.

وی ادامه داد: استاندار تهران از ورود گردشگران نیم‌روزه و یک‌روزه از شهرستان‌های اطراف تهران به پایتخت استقبال کرد و آن را عامل تقویت و انسجام استان تهران دانست.

استاندار امروز (پنجشنبه 5 فروردین) از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی میراث فرهنگی، امداد نجات هلال‌احمر، اورژانس، آتش نشانی و پایگاه پلیس راه عوارضی تهران قم بازدید کرد.

استاندار، راضی از عوارضی برگشت

به گزارش جهان،رجبعلی خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری و دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر استان تهران که در این بازدید استاندار را همراهی می کرد، گفت: ریاست استاندار بر ستاد اجرایی خدمات سفر موجب شده است تا هماهنگی بیشتری را در بین کمیته های عضو این ستاد شاهد باشیم، نتیجه این تعامل پاسخگویی مناسب، دقیق و سریع اعضای ستاد به دبیر خانه دائمی ستاد در اداره کل میراث فرهنگی استان بوده است.

وی ادامه داد: دریافت اطلاعات از کمیته‌های 11گانه روزانه در دبیرخانه ستاد جمع بندی و ارزیابی می شود تا کمبودها، نیازها و شکایات احتمالی گردشگران در همان روز مرتفع شود.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران گفت: با توجه به دریافت آمار روزانه از کمیته‌های ستاد این امکان وجود دارد که اطلاعات گردشگران و مسافران پایتخت به صورت لحظه‌ای قابل اعلام باشد.

خسروآبادی همچنین بیان کرد: خوشبختانه جمع‌بندی استاندار در بازدید امروز (پنج‌شنبه 5 فروردین) از عملکرد پایگاه‌های دستگاه‌های عضو ستاد مستقر در عوارضی تهران قم، رضایت بخش بود.

وی ادامه داد: استاندار تهران از ورود گردشگران نیم‌روزه و یک‌روزه از شهرستان‌های اطراف تهران به پایتخت استقبال کرد و آن را عامل تقویت و انسجام استان تهران دانست.

استاندار امروز (پنجشنبه 5 فروردین) از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی میراث فرهنگی، امداد نجات هلال‌احمر، اورژانس، آتش نشانی و پایگاه پلیس راه عوارضی تهران قم بازدید کرد.

استاندار، راضی از عوارضی برگشت

اتومبیل

خرید غذا