بهائیت ریشه‌ای استعماری دارد

بهائیت ریشه‌ای استعماری دارد

به گزارش جهان، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه بهائیت کم‌تر و پست‌تر از آن است که در جامعه اسلامی ما مطرح شود، اظهار داشت: باید باطل‌ها را با نگفتن و ذکر نکردن، به فراموشی سپرد.
 
وی با بیان اینکه بهائیت فرقه‌ای دینی و مذهبی نیست، گفت: این فرقه ریشه‌ای استعماری و انگلیسی دارد و انگلیسی‌ها همواره برای بقای آنها کمک کرده‌اند و به آنها آزادی عمل نیز داده‌اند.
 
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در پایان تأکید کرد: فرقه بهائیت اکنون فرقه‌ای ضعیف است و افرادی که به مطرح شدن آن کمک می‌کنند، به زنده شدن آن کمک کرده‌اند.

بهائیت ریشه‌ای استعماری دارد

به گزارش جهان، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه بهائیت کم‌تر و پست‌تر از آن است که در جامعه اسلامی ما مطرح شود، اظهار داشت: باید باطل‌ها را با نگفتن و ذکر نکردن، به فراموشی سپرد.
 
وی با بیان اینکه بهائیت فرقه‌ای دینی و مذهبی نیست، گفت: این فرقه ریشه‌ای استعماری و انگلیسی دارد و انگلیسی‌ها همواره برای بقای آنها کمک کرده‌اند و به آنها آزادی عمل نیز داده‌اند.
 
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان در پایان تأکید کرد: فرقه بهائیت اکنون فرقه‌ای ضعیف است و افرادی که به مطرح شدن آن کمک می‌کنند، به زنده شدن آن کمک کرده‌اند.

بهائیت ریشه‌ای استعماری دارد

فروش بک لینک

خبر جدید