مدیرفنی استقلالم ولی به عنوان مربی روی نیمکت می‌نشینم!

مدیرفنی استقلالم ولی به عنوان مربی روی نیمکت می‌نشینم!

بهتاش فریبا با بیان اینکه حکمش در باشگاه استقلال مدیریت فنی است ولی به عنوان مربی روی نیمکت این تیم می‌نشیند، درباره مشکل مدرک مربیگری علیرضا منصوریان توضیحاتی داد.
بهتاش فریبا با بیان اینکه حکمش در باشگاه استقلال مدیریت فنی است ولی به عنوان مربی روی نیمکت این تیم می‌نشیند، درباره مشکل مدرک مربیگری علیرضا منصوریان توضیحاتی داد.

 

بهتاش فریبا درباره بازگشتش به استقلال با سمت مدیریت فنی، گفت: ما هیچوقت از این خانه (استقلال) بیرون نیامدیم. همیشه در این خانه بوده‌ایم. یک مواقعی در استقلال مستقیم کار کرده ایم و گاهی غیر مستقیم. شرایط امسال استقلال طوری بود که می طلبد کسانی که این تیم را دوست دارند و پیشکسوت آن هستند همه کمک کنیم استقلال به جایگاه خودش برگردد. اگر همه یکدل شویم، از هوادار گرفته تا کادر فنی و بازیکنان، استقلال می تواند به جایگاه واقعی اش برگردد.

 

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امیدوار هستید استقلال به روزهای اوجش بازگردد؟ گفت: مصاحبه های قبلی من هست. ۵، ۶ روز است که صحبت شده و منصوریان از من خواسته است به استقلال بیایم ولی مصاحبه های قبلی من هست که گفته بودم از نتایج استقلال ناراحتم ولی نگران نیستم. فکر می کنم استقلال پتانسیل بازگشت به جایگاه واقعی اش را دارد. البته یک مقدار کار سخت است چون استقلال ۷ بازیکن داخل زمینش تغییر کرده است.

 

فریبا در خصوص اینکه سیدرضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال اعلام کرده او مربی استقلال است ولی در حکمش عنوان مدیریت فنی ثبت شده است، گفت: قراردادم با باشگاه به عنوان مدیرفنی است ولی چون مدیرفنی روی نیمکت جایگاهی ندارد، اگر بخواهم به استقلال کمک کنم حتما باید حضور نزدیک به کادر فنی و بازیکنان داشته باشم. به همین خاطر تصمیم بر این شد برای صدور کارت به عنوان مربی روی بنشینم ولی قرارداد و جایگاه من مدیرفنی است. در هر صورت برای من هیچ فرقی ندارد.

 

مدیرفنی استقلال درباره اینکه علیرضا منصوریان مدرک مربیگری حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا را ندارد و نمی تواند در لیگ قهرمانان آسیا بنشیند، به رادیو ورزش، گفت: من هم این مدرک را ندارم و فقط برای سرمربی نیاز است. این قانون جدیدی است و منصوریان اقدام به نام نویسی در این سطح از مربیگری کرده است. همین که اسم منصوریان برای ثبت نام در این کلاس رد شده باشد، مجوزش صادر خواهد شد و مشکلی نیست.

مدیرفنی استقلالم ولی به عنوان مربی روی نیمکت می‌نشینم!

بهتاش فریبا با بیان اینکه حکمش در باشگاه استقلال مدیریت فنی است ولی به عنوان مربی روی نیمکت این تیم می‌نشیند، درباره مشکل مدرک مربیگری علیرضا منصوریان توضیحاتی داد.
بهتاش فریبا با بیان اینکه حکمش در باشگاه استقلال مدیریت فنی است ولی به عنوان مربی روی نیمکت این تیم می‌نشیند، درباره مشکل مدرک مربیگری علیرضا منصوریان توضیحاتی داد.

 

بهتاش فریبا درباره بازگشتش به استقلال با سمت مدیریت فنی، گفت: ما هیچوقت از این خانه (استقلال) بیرون نیامدیم. همیشه در این خانه بوده‌ایم. یک مواقعی در استقلال مستقیم کار کرده ایم و گاهی غیر مستقیم. شرایط امسال استقلال طوری بود که می طلبد کسانی که این تیم را دوست دارند و پیشکسوت آن هستند همه کمک کنیم استقلال به جایگاه خودش برگردد. اگر همه یکدل شویم، از هوادار گرفته تا کادر فنی و بازیکنان، استقلال می تواند به جایگاه واقعی اش برگردد.

 

وی در پاسخ به این سئوال که آیا امیدوار هستید استقلال به روزهای اوجش بازگردد؟ گفت: مصاحبه های قبلی من هست. ۵، ۶ روز است که صحبت شده و منصوریان از من خواسته است به استقلال بیایم ولی مصاحبه های قبلی من هست که گفته بودم از نتایج استقلال ناراحتم ولی نگران نیستم. فکر می کنم استقلال پتانسیل بازگشت به جایگاه واقعی اش را دارد. البته یک مقدار کار سخت است چون استقلال ۷ بازیکن داخل زمینش تغییر کرده است.

 

فریبا در خصوص اینکه سیدرضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال اعلام کرده او مربی استقلال است ولی در حکمش عنوان مدیریت فنی ثبت شده است، گفت: قراردادم با باشگاه به عنوان مدیرفنی است ولی چون مدیرفنی روی نیمکت جایگاهی ندارد، اگر بخواهم به استقلال کمک کنم حتما باید حضور نزدیک به کادر فنی و بازیکنان داشته باشم. به همین خاطر تصمیم بر این شد برای صدور کارت به عنوان مربی روی بنشینم ولی قرارداد و جایگاه من مدیرفنی است. در هر صورت برای من هیچ فرقی ندارد.

 

مدیرفنی استقلال درباره اینکه علیرضا منصوریان مدرک مربیگری حرفه ای کنفدراسیون فوتبال آسیا را ندارد و نمی تواند در لیگ قهرمانان آسیا بنشیند، به رادیو ورزش، گفت: من هم این مدرک را ندارم و فقط برای سرمربی نیاز است. این قانون جدیدی است و منصوریان اقدام به نام نویسی در این سطح از مربیگری کرده است. همین که اسم منصوریان برای ثبت نام در این کلاس رد شده باشد، مجوزش صادر خواهد شد و مشکلی نیست.