اسنودن: ژاپن بهشت جاسوسی آمریکاست

اسنودن: ژاپن بهشت جاسوسی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ادوارد اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که با اتهام افشاگری برنامه‌های جاسوسی واشنگتن در جهان مواجه است، در سخنرانی خود به صورت ویدئو کنفرانس در یک همایش اجتماعی در توکیو گفت: هر شهروند ژاپنی می‌تواند هدف بالقوه فعالیت‌های شنود و کسب اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قرار گیرد.

اسنودن خاطرنشان کرد: آمریکا اطلاعات گسترده‌ای در مورد مردم ژاپن دارد و این اطلاعات را از طریق شنودها و جاسوسی‌های گسترده به صورت دائمی افزایش می‌دهد و تکمیل می‌کند.

آبان ماه سال ۹۲ بود که ، دولت ژاپن نیز در لیست جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش‌های روزنامه نیویورک تایمز و افشاگری‌های ادوارد اسنودن در آن زمان مشخص شد که ژاپن نیز در میان فهرستی از کشورهایی بوده که این آژانس از آن‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده است. این آژانس به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، نظامی و سیاست خارجی ژاپن دست زده است.

اسنودن: ژاپن بهشت جاسوسی آمریکاست

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ادوارد اسنودن، مقاطعه‌کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا که با اتهام افشاگری برنامه‌های جاسوسی واشنگتن در جهان مواجه است، در سخنرانی خود به صورت ویدئو کنفرانس در یک همایش اجتماعی در توکیو گفت: هر شهروند ژاپنی می‌تواند هدف بالقوه فعالیت‌های شنود و کسب اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا قرار گیرد.

اسنودن خاطرنشان کرد: آمریکا اطلاعات گسترده‌ای در مورد مردم ژاپن دارد و این اطلاعات را از طریق شنودها و جاسوسی‌های گسترده به صورت دائمی افزایش می‌دهد و تکمیل می‌کند.

آبان ماه سال ۹۲ بود که ، دولت ژاپن نیز در لیست جاسوسی‌های آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است.

به گزارش ایسنا، بنا بر گزارش‌های روزنامه نیویورک تایمز و افشاگری‌های ادوارد اسنودن در آن زمان مشخص شد که ژاپن نیز در میان فهرستی از کشورهایی بوده که این آژانس از آن‌ها اطلاعات جمع‌آوری می‌کرده است. این آژانس به جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات اقتصادی، نظامی و سیاست خارجی ژاپن دست زده است.