اتفاقی تلخ برای علیمنصور: برانکو نه، حتی یحیی هم نیستی!

اتفاقی تلخ برای علیمنصور: برانکو نه، حتی یحیی هم نیستی!

آی‌اسپورت- از سوی کمیته آموزش اعلام شده که سرمربیان فاقد مدرک پرولایسنس اجازه حضور در کنفرانس‌های مطبوعاتی بازی‌های آسیایی را نخواهند داشت. در بین چهار مربی حاضر در جام باشگاه‌های آسیا، برانکو و گل‌محمدی دارای این مدرک می‌باشند و علیمنصور و پورموسوی هم فاقد آن. این که دو سرمربی پرسپولیسی پیش‌تر سراغ بالاترین مدرک سرمربیگری رفته باشند خیلی عجیب نیست. همان طور که نداشتن این مدرک توسط پورموسوی هم عجیب نیست. به هر حال او اولین سالی است که هدایت تیمی در لیگ برتر را پذیرفته. اما این مدرک خیلی، هم غیرقابل دسترس نیست. به هر حال شخصی مانند حسین عبدی که در طول تاریخ سرمربیگری‌اش هیچ‌گاه مربی بزرگی نبوده هم دارای این مدرک است.

اما چرا علیرضا منصوریان سراغ مدرک PRO نرفته؟ سرمربی‌ای که از زمان حضور در استقلال همواره ادعای حرفه‌ای بودن داشته. از تقلید در استفاده از بشکه‌های آب و یخ تا جی‌پی‌‌اس‌هایی که در بوق و کرنا کرد. یا حتی نمایش در استفاده از هلی‌کم و از این دست دستگاه‌های حرفه‌ای. اتفاقی که شاید در همه باشگاه‌های بزرگ لیگ برتری پیش از او هم رخ داده بود. ولی هیچ‌وقت تا این حد به آن توجه نشده بود. حتی منصوریان در جمعی دوستانه ادعای شش سال فراگیری مربیِ بدنسازی فوتبال را هم مطرح کرده بود. جالب است در حالی این ادعاها مطرح شده که او حتی از دریافت مدرک مربیگری حرفه‌اش هم ناکام مانده. آیا این تلنگر خوبی نبود که او دست از نمایش‌هایش بردارد و تمرکزش را برای پیشرفت راهی بگذارد که در آن گام برمی‌دارد؟ مثل یحیی که یک‌سال و اندی است این حداقل مدرک‌ها را دارد ولی صدایی از او درنیامد.

اتفاقی تلخ برای علیمنصور: برانکو نه، حتی یحیی هم نیستی!

(image)

آی‌اسپورت- از سوی کمیته آموزش اعلام شده که سرمربیان فاقد مدرک پرولایسنس اجازه حضور در کنفرانس‌های مطبوعاتی بازی‌های آسیایی را نخواهند داشت. در بین چهار مربی حاضر در جام باشگاه‌های آسیا، برانکو و گل‌محمدی دارای این مدرک می‌باشند و علیمنصور و پورموسوی هم فاقد آن. این که دو سرمربی پرسپولیسی پیش‌تر سراغ بالاترین مدرک سرمربیگری رفته باشند خیلی عجیب نیست. همان طور که نداشتن این مدرک توسط پورموسوی هم عجیب نیست. به هر حال او اولین سالی است که هدایت تیمی در لیگ برتر را پذیرفته. اما این مدرک خیلی، هم غیرقابل دسترس نیست. به هر حال شخصی مانند حسین عبدی که در طول تاریخ سرمربیگری‌اش هیچ‌گاه مربی بزرگی نبوده هم دارای این مدرک است.

اما چرا علیرضا منصوریان سراغ مدرک PRO نرفته؟ سرمربی‌ای که از زمان حضور در استقلال همواره ادعای حرفه‌ای بودن داشته. از تقلید در استفاده از بشکه‌های آب و یخ تا جی‌پی‌‌اس‌هایی که در بوق و کرنا کرد. یا حتی نمایش در استفاده از هلی‌کم و از این دست دستگاه‌های حرفه‌ای. اتفاقی که شاید در همه باشگاه‌های بزرگ لیگ برتری پیش از او هم رخ داده بود. ولی هیچ‌وقت تا این حد به آن توجه نشده بود. حتی منصوریان در جمعی دوستانه ادعای شش سال فراگیری مربیِ بدنسازی فوتبال را هم مطرح کرده بود. جالب است در حالی این ادعاها مطرح شده که او حتی از دریافت مدرک مربیگری حرفه‌اش هم ناکام مانده. آیا این تلنگر خوبی نبود که او دست از نمایش‌هایش بردارد و تمرکزش را برای پیشرفت راهی بگذارد که در آن گام برمی‌دارد؟ مثل یحیی که یک‌سال و اندی است این حداقل مدرک‌ها را دارد ولی صدایی از او درنیامد.