اتفاق عجیب در باشگاه استقلال!

اتفاق عجیب در باشگاه استقلال!

باشگاه استقلال این روزها شاید به لحاظ چارت شرایط عادی داشته باشد، اما اوضاع آنطور که دیده می‌شود، نیست.

پس از اینکه سیدرضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال شد، به نظر می‌رسید اوضاع بحرانی این باشگاه تا حدی آرام شده باشد، اما واقعیت چیز دیگری است.

 

علیرضا منصوریان زمانی که متوجه انتخاب افتخاری شد، تصور می‌کرد اوضاع بهتر شود، اما روزی نبود که مدیران باشگاه سازهای مختلف‌شان را به او تحمیل کنند. یک روز شهاب جهانیان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به منصوریان اعلام کرد که کاری به انتخاب افتخاری نداشته باشد و بداند که همه کاره استقلال خودش است. سرمربی استقلال هم از شنیدن صحبت‌های جهانیان تعجب کرد.

 

چند روز بعد، افتخاری هم به سرمربی استقلال گفت که از این پس خودش کارهای باشگاه را انجام می‌دهد و نیازی نیست کارهایش را به هیئت مدیره بگوید. این صحبت‌ها کاملا منصوریان را سردر گم کرده و نمی‌داند در باشگاه استقلال با چه کسی طرف است. او خوب می‌داند که هیئت مدیره استقلال نفوذ زیادی دارند، اما به هر حال افتخاری نیز سرپرست باشگاه استقلال است و نمی‌تواند از او چشم پوشی کند.

 

ظاهرا هر مدیری در باشگاه استقلال دنبال باند خودش است و حتی شنیده شده که آنها برای اینکه طرفدار پیدا کنند، با برخی از بازیکنان ارتباط نزدیکی پیدا کرده‌اند!

اتفاق عجیب در باشگاه استقلال!

باشگاه استقلال این روزها شاید به لحاظ چارت شرایط عادی داشته باشد، اما اوضاع آنطور که دیده می‌شود، نیست.

پس از اینکه سیدرضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال شد، به نظر می‌رسید اوضاع بحرانی این باشگاه تا حدی آرام شده باشد، اما واقعیت چیز دیگری است.

 

علیرضا منصوریان زمانی که متوجه انتخاب افتخاری شد، تصور می‌کرد اوضاع بهتر شود، اما روزی نبود که مدیران باشگاه سازهای مختلف‌شان را به او تحمیل کنند. یک روز شهاب جهانیان رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به منصوریان اعلام کرد که کاری به انتخاب افتخاری نداشته باشد و بداند که همه کاره استقلال خودش است. سرمربی استقلال هم از شنیدن صحبت‌های جهانیان تعجب کرد.

 

چند روز بعد، افتخاری هم به سرمربی استقلال گفت که از این پس خودش کارهای باشگاه را انجام می‌دهد و نیازی نیست کارهایش را به هیئت مدیره بگوید. این صحبت‌ها کاملا منصوریان را سردر گم کرده و نمی‌داند در باشگاه استقلال با چه کسی طرف است. او خوب می‌داند که هیئت مدیره استقلال نفوذ زیادی دارند، اما به هر حال افتخاری نیز سرپرست باشگاه استقلال است و نمی‌تواند از او چشم پوشی کند.

 

ظاهرا هر مدیری در باشگاه استقلال دنبال باند خودش است و حتی شنیده شده که آنها برای اینکه طرفدار پیدا کنند، با برخی از بازیکنان ارتباط نزدیکی پیدا کرده‌اند!