اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

“بهروز نعمتی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با بیان اینکه در برخی عدد و رقم‌های لایحه بودجه سال ۹۶ اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: البته عدم توجه کافی به مقوله اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان یک ایراد کلی در لایحه بودجه دانست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه بحث اقتصاد مقاومتی میان دولت و مجلس شورای اسلامی حل نشده است، تصریح کرد: اگر قرار است تنها با عریض کرددن سازمان‌ها خرج دولت را افزایش دهیم و مسایلی همچون تولید، اقتصاد، صنعت،‌ کشاورزی و … را کمتر ببینیم نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد مقاومتی حل شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه بیشتر بحث حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و اکنون دولت باید موضوع ارائه یارانه را تعیین تکلیف کند.

نعمتی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید مورد توجه دولت در بودجه قرار داشته باشد، گفت: اکنون قشر بیکاران ما فوق لیسانس و دکترا هستند و بیکاری مشکل جدی کشورمان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین خاطرنشان کرد: بررسی کلیات برنامه پنج ساله ششم توسعه هم در کمیسیون تلفیق برنامه به پایان رسیده و هفته آینده در دستور کار صحن علنی ارائه قرار خواهد گرفت.

اختصاصی/موضوع “اقتصاد مقاومتی” هنوز میان دولت و مجلس حل نشده است

“بهروز نعمتی” نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با بیان اینکه در برخی عدد و رقم‌های لایحه بودجه سال ۹۶ اتفاقات خوبی افتاده است، گفت: البته عدم توجه کافی به مقوله اقتصاد مقاومتی را شاید بتوان یک ایراد کلی در لایحه بودجه دانست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه بحث اقتصاد مقاومتی میان دولت و مجلس شورای اسلامی حل نشده است، تصریح کرد: اگر قرار است تنها با عریض کرددن سازمان‌ها خرج دولت را افزایش دهیم و مسایلی همچون تولید، اقتصاد، صنعت،‌ کشاورزی و … را کمتر ببینیم نمی‌توان ادعا کرد که اقتصاد مقاومتی حل شده است.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه بیشتر بحث حقوق مدنظر قرار می‌گیرد و اکنون دولت باید موضوع ارائه یارانه را تعیین تکلیف کند.

نعمتی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری موضوع دیگری است که باید مورد توجه دولت در بودجه قرار داشته باشد، گفت: اکنون قشر بیکاران ما فوق لیسانس و دکترا هستند و بیکاری مشکل جدی کشورمان است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر همچنین خاطرنشان کرد: بررسی کلیات برنامه پنج ساله ششم توسعه هم در کمیسیون تلفیق برنامه به پایان رسیده و هفته آینده در دستور کار صحن علنی ارائه قرار خواهد گرفت.