از سامره توقع نداشتم که چنین حرف‌های عجیبی بگوید

از سامره توقع نداشتم که چنین حرف‌های عجیبی بگوید

 افق نیوز به نقل از سایت باشگاه استقلال، منصور پورحیدری در خصوص صحبتهایی که در مورد آکادمی این باشگاه و انجام تغییرات آن مطرح شده، گفت: من هم این حواشی را شنیده‌ام و از صحبتهای امروز علی سامره نیز مطلع شدم. به هیچ وجه از او انتظار بیان چنین مطالبی را نداشتم.

 

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، افزود: جهانیان به عنوان عضو هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از ایجاد تغییرات در آکادمی باشگاه نداشته و نمی‌دانم که سامره از کجا جهانیان را می‌شناسد که در مورد او اینگونه صحبت کرده است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: سامره یکی از بازیکنان خوش سابقه و با اخلاق بوده و اصلا فکر نمی‌کردم چنین صحبتهایی را به زبان بیاورد. اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال از جهانیان حمایت می‌کنند و ما شاهدیم که وی چطور برای موفقیت باشگاه و آرامش تیم تلاش کرده و می‌کند.

 

پورحیدری در پایان اضافه کرد: معتقدم اگر علی سامره تنها در حیطه اختیارات و مسئولیت های خود صحبت کند، بسیار برای استقلال و خود او نیز بهتر است.

از سامره توقع نداشتم که چنین حرف‌های عجیبی بگوید

 افق نیوز به نقل از سایت باشگاه استقلال، منصور پورحیدری در خصوص صحبتهایی که در مورد آکادمی این باشگاه و انجام تغییرات آن مطرح شده، گفت: من هم این حواشی را شنیده‌ام و از صحبتهای امروز علی سامره نیز مطلع شدم. به هیچ وجه از او انتظار بیان چنین مطالبی را نداشتم.

 

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال، افزود: جهانیان به عنوان عضو هیات مدیره هیچ گونه اطلاعی از ایجاد تغییرات در آکادمی باشگاه نداشته و نمی‌دانم که سامره از کجا جهانیان را می‌شناسد که در مورد او اینگونه صحبت کرده است.

 

وی در ادامه تاکید کرد: سامره یکی از بازیکنان خوش سابقه و با اخلاق بوده و اصلا فکر نمی‌کردم چنین صحبتهایی را به زبان بیاورد. اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال از جهانیان حمایت می‌کنند و ما شاهدیم که وی چطور برای موفقیت باشگاه و آرامش تیم تلاش کرده و می‌کند.

 

پورحیدری در پایان اضافه کرد: معتقدم اگر علی سامره تنها در حیطه اختیارات و مسئولیت های خود صحبت کند، بسیار برای استقلال و خود او نیز بهتر است.