افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک

افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک

به گزارش میزان، ابوالفضل قناعتی گفت: شهرداری تهران پیشنهاد خود مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک در سال ۹۶ را به شورای شهر تهران ارائه کرده است.

وی افزود: لایحه پیشنهادی باید در کمیسیون های شورا مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، در دی ماه در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح و به تصویب رسد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه طرح ترافیک مشمول تمام گروه های دریافت کننده طرح می شود اظهارکرد: هر سال مبلغی به تعرفه طرح ترافیک افزوده شده و تمام گروه ها مشمول پرداخت افزایش بهای طرح می شوند.

قناعتی با اشاره به اتمام فضای قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تصریح کرد: فضای موجود برای دفن اجساد در قطعه هنرمندان به اتمام رسیده و اکنون شاهد هستیم که برای دفن اجساد جدید از قطعه نام آوران استفاده می شود.

وی ادامه داد: برخی فضاهای موجود نظیر گلخانه ها و یا مکان هایی که بعضی از ماشین آلات در آنها نگهداری می شوند از جمله گزینه هایی هستند که ممکن است به قطعه هنرمندان اضافه شوند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون احداث قطعه ویژه شهدای مدافع حرم خاطرنشان کرد: در صورتی که مسئولان سازمان بهشت زهرا (س) درخواست داشته باشند، این احتمال وجود دارد که قطعه ای تحت عنوان قطعه ویژه شهدای مدافع حرم در بهشت زهرا دایر شود.

قناعتی تاکید کرد: قطعا اعضای شورای شهر تهران با درخواست سازمان بهشت زهرا موافقت کرده تا جایگاه ویژه ای برای شهدای مدافع حرم احداث شود.

وی در رابطه با آخرین وضعیت قبرستان جدید پایتخت اذعان کرد: بدون شک تا ۲ سال آینده بهشت زهرای تهران هیچ فضای خالی برای دفن اجساد نخواهد داشت و باید دفن اجساد در مکان جدید آغاز شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اظهارکرد: مکان جدید بهشت زهرا جا نمایی شده و باید هر چه سریع تر اقدامات به منظور تکمیل این فضا در دستور کار قرار گیرد.

افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک

به گزارش میزان، ابوالفضل قناعتی گفت: شهرداری تهران پیشنهاد خود مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی بهای طرح ترافیک در سال ۹۶ را به شورای شهر تهران ارائه کرده است.

وی افزود: لایحه پیشنهادی باید در کمیسیون های شورا مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن، در دی ماه در صحن علنی شورای شهر تهران مطرح و به تصویب رسد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه طرح ترافیک مشمول تمام گروه های دریافت کننده طرح می شود اظهارکرد: هر سال مبلغی به تعرفه طرح ترافیک افزوده شده و تمام گروه ها مشمول پرداخت افزایش بهای طرح می شوند.

قناعتی با اشاره به اتمام فضای قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تصریح کرد: فضای موجود برای دفن اجساد در قطعه هنرمندان به اتمام رسیده و اکنون شاهد هستیم که برای دفن اجساد جدید از قطعه نام آوران استفاده می شود.

وی ادامه داد: برخی فضاهای موجود نظیر گلخانه ها و یا مکان هایی که بعضی از ماشین آلات در آنها نگهداری می شوند از جمله گزینه هایی هستند که ممکن است به قطعه هنرمندان اضافه شوند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون احداث قطعه ویژه شهدای مدافع حرم خاطرنشان کرد: در صورتی که مسئولان سازمان بهشت زهرا (س) درخواست داشته باشند، این احتمال وجود دارد که قطعه ای تحت عنوان قطعه ویژه شهدای مدافع حرم در بهشت زهرا دایر شود.

قناعتی تاکید کرد: قطعا اعضای شورای شهر تهران با درخواست سازمان بهشت زهرا موافقت کرده تا جایگاه ویژه ای برای شهدای مدافع حرم احداث شود.

وی در رابطه با آخرین وضعیت قبرستان جدید پایتخت اذعان کرد: بدون شک تا ۲ سال آینده بهشت زهرای تهران هیچ فضای خالی برای دفن اجساد نخواهد داشت و باید دفن اجساد در مکان جدید آغاز شود.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اظهارکرد: مکان جدید بهشت زهرا جا نمایی شده و باید هر چه سریع تر اقدامات به منظور تکمیل این فضا در دستور کار قرار گیرد.