اکتشاف نفت مغان؛ وعده های طولانی تا عمل

اکتشاف نفت مغان؛ وعده های طولانی تا عمل

به گزارش افق ، اکتشاف نفت مغان قراربود با همکاری مشاوران فنی و اجرایی خارجی و شرکت های معتبر داخلی تکمیل شود تا با احداث چهار حلقه چاه اکتشاف نفت مغان شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
در سه چهار سال گذشته مقرر شده بود برای اکتشاف نفت در منطقه مغان مناقصه بین المللی برگزار شود بطوریکه مقدمات اولیه در بلوک اکتشافی مطالعه شده بود ولی اقدامات اجرایی مهمی تاکنون در منطقه به عمل نیامده است.
ایجاد اشتغال ورونق اقتصادی مهمترین تاثیر طرح اکتشاف نفت در دشت مغان است، صنعت نفت از صنایع اشتغال زا در کشور بوده بنابر این اکتشاف نفت در منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال شغل های جانبی زیادی را برای سایر ساکنان منطقه بطور غیر مستقیم بوجود آورده و باعث رونق اقتصادی درمنطقه خواهد شد.
بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی ،دولت موظف است دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و شهرستانها و بخشهای محروم اختصاص دهد تا صرف امورات عمومی همانند گازرسانی روستایی،آبرسانی ،راه روستایی ، بهسازی روستایی وبرق رسانی روستایی شود
توسعه صنایع جانبی نظیر صنایع پتروشیمی ، احداث پالایشگاه وسایر تاسیسات و فرآورده نفتی از عوامل تاثیر گذار اقتصادی دیگر در وضع معیشتی و اشتغال مردم منطقه خواهد بود. بطور کلی این صنایع نه تنها گروه عظیمی از بیکاران را جذب خواهد کرد بلکه برای عده بسیاری از مردم نیز شغل ایجاد خواهد کرد.
استاندار اردبیل در خصوص آخرین وضعیت اکتشاف نفت در منطقه شمال استان گفته است که اکتشاف نفت در مغان از مدتها قبل مطرح شده وپیگیریهایی هم در این خصوص انجام شده اما مهمتز ازهمه حضور سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه است که به جد پیگیر سرمایه گذاری وجلب وجذب سرمایه گذار برای این طرح هستیم .
مجید خدابخش با بیان اینکه چاه های اکتشافی حفر شده به نفت رسیده است، تشریح کرد :براساس آخرین نتایج اعلام شده هم اکنون در گرمی کارهای کارشناسی انجام و چاه های اکتشافی حفر شده و به نفت نیز رسیده است.
وی یادآورمی شود: مساله مهم در این زمینه صرفه اقتصادی است که مطالعات کارشناسی در این زمینه در حال انجام است.
شکور پورحسین نماینده پارس آباد وبیله سوار مغان هم در این باره می گوید:این رویکرد و تلاش مستمر برای استخراج و اکتشاف نفت مغان زمینه ای را فراهم می کند تا بتوانیم اقتصاد منطقه را پویاتر و اشتغال مولد را بهتر و شایسته فراهم کرده و به توسعه همه جانبه منطقه مغان کمک کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ثمرات اجرای این طرح تلاش برای تکمیل راه آهن اردبیل-پارس آباد است بیان می دارد : اکتشاف نفت مغان و انتقال آن به سایر مناطق ضرورت تکمیل این پروژه و تقویت خط ریلی را در شمال استان اردبیل فراهم می آورد.
میر حمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورا ی اسلامی هم در این باره می گوید:نفت قرار است در منطقه ای اکتشاف شود که جزو مناطق محروم دشت مغان محسوب می شود، منطقه گرمی که از امکانات زیر ساختی کمتری در کل دشت مغان برخوردار بوده ودر نتیجه از درصد بالای بیکاری برخوردار است با اکتشاف نفت مغان و آغازعملیات اجرایی آن و انتقال آب سد های در دست احداث ، محرومیت از این منطقه رخت بر می بندد.
وی می افزاید: زمینه وبستر برای احداث طرح های اقتصادی در منطقه گرمی فراهم است، این منطقه مستعد سرمایه گذاری ها در زمینه بخش کشاورزی است تلاش می کنیم انشاالله طرح های اقتصادی دیگر ی را برای منطقه پیگیری بکنیم .
میرزاده اکتشاف نفت مغان را از خواسته های به حق مردم قلمداد کرده ومی گوید: طرح اکتشاف نفت در مغان توقعات وخواسته های مردم را بالا برده ویکی از خواسته های اصلی مردم شده است .
این طرح در صورت اجرا رونق اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت وتلاش خواهیم کرد با حمایت دولت سرمایه گذاری خوبی را برای احداث این طرح پیدا کنیم البته با یک سرمایه گذار وارد مذاکره شدیم که انشاالله بتوانیم خواسته های مردم عزیر گرمی را محقق کنیم .

اکتشاف نفت مغان؛ وعده های طولانی تا عمل

به گزارش افق ، اکتشاف نفت مغان قراربود با همکاری مشاوران فنی و اجرایی خارجی و شرکت های معتبر داخلی تکمیل شود تا با احداث چهار حلقه چاه اکتشاف نفت مغان شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
در سه چهار سال گذشته مقرر شده بود برای اکتشاف نفت در منطقه مغان مناقصه بین المللی برگزار شود بطوریکه مقدمات اولیه در بلوک اکتشافی مطالعه شده بود ولی اقدامات اجرایی مهمی تاکنون در منطقه به عمل نیامده است.
ایجاد اشتغال ورونق اقتصادی مهمترین تاثیر طرح اکتشاف نفت در دشت مغان است، صنعت نفت از صنایع اشتغال زا در کشور بوده بنابر این اکتشاف نفت در منطقه علاوه بر ایجاد اشتغال شغل های جانبی زیادی را برای سایر ساکنان منطقه بطور غیر مستقیم بوجود آورده و باعث رونق اقتصادی درمنطقه خواهد شد.
بنا به مصوبه مجلس شورای اسلامی ،دولت موظف است دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و شهرستانها و بخشهای محروم اختصاص دهد تا صرف امورات عمومی همانند گازرسانی روستایی،آبرسانی ،راه روستایی ، بهسازی روستایی وبرق رسانی روستایی شود
توسعه صنایع جانبی نظیر صنایع پتروشیمی ، احداث پالایشگاه وسایر تاسیسات و فرآورده نفتی از عوامل تاثیر گذار اقتصادی دیگر در وضع معیشتی و اشتغال مردم منطقه خواهد بود. بطور کلی این صنایع نه تنها گروه عظیمی از بیکاران را جذب خواهد کرد بلکه برای عده بسیاری از مردم نیز شغل ایجاد خواهد کرد.
استاندار اردبیل در خصوص آخرین وضعیت اکتشاف نفت در منطقه شمال استان گفته است که اکتشاف نفت در مغان از مدتها قبل مطرح شده وپیگیریهایی هم در این خصوص انجام شده اما مهمتز ازهمه حضور سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه است که به جد پیگیر سرمایه گذاری وجلب وجذب سرمایه گذار برای این طرح هستیم .
مجید خدابخش با بیان اینکه چاه های اکتشافی حفر شده به نفت رسیده است، تشریح کرد :براساس آخرین نتایج اعلام شده هم اکنون در گرمی کارهای کارشناسی انجام و چاه های اکتشافی حفر شده و به نفت نیز رسیده است.
وی یادآورمی شود: مساله مهم در این زمینه صرفه اقتصادی است که مطالعات کارشناسی در این زمینه در حال انجام است.
شکور پورحسین نماینده پارس آباد وبیله سوار مغان هم در این باره می گوید:این رویکرد و تلاش مستمر برای استخراج و اکتشاف نفت مغان زمینه ای را فراهم می کند تا بتوانیم اقتصاد منطقه را پویاتر و اشتغال مولد را بهتر و شایسته فراهم کرده و به توسعه همه جانبه منطقه مغان کمک کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از ثمرات اجرای این طرح تلاش برای تکمیل راه آهن اردبیل-پارس آباد است بیان می دارد : اکتشاف نفت مغان و انتقال آن به سایر مناطق ضرورت تکمیل این پروژه و تقویت خط ریلی را در شمال استان اردبیل فراهم می آورد.
میر حمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورا ی اسلامی هم در این باره می گوید:نفت قرار است در منطقه ای اکتشاف شود که جزو مناطق محروم دشت مغان محسوب می شود، منطقه گرمی که از امکانات زیر ساختی کمتری در کل دشت مغان برخوردار بوده ودر نتیجه از درصد بالای بیکاری برخوردار است با اکتشاف نفت مغان و آغازعملیات اجرایی آن و انتقال آب سد های در دست احداث ، محرومیت از این منطقه رخت بر می بندد.
وی می افزاید: زمینه وبستر برای احداث طرح های اقتصادی در منطقه گرمی فراهم است، این منطقه مستعد سرمایه گذاری ها در زمینه بخش کشاورزی است تلاش می کنیم انشاالله طرح های اقتصادی دیگر ی را برای منطقه پیگیری بکنیم .
میرزاده اکتشاف نفت مغان را از خواسته های به حق مردم قلمداد کرده ومی گوید: طرح اکتشاف نفت در مغان توقعات وخواسته های مردم را بالا برده ویکی از خواسته های اصلی مردم شده است .
این طرح در صورت اجرا رونق اقتصادی منطقه را به همراه خواهد داشت وتلاش خواهیم کرد با حمایت دولت سرمایه گذاری خوبی را برای احداث این طرح پیدا کنیم البته با یک سرمایه گذار وارد مذاکره شدیم که انشاالله بتوانیم خواسته های مردم عزیر گرمی را محقق کنیم .