بخشی از اهداف صادراتی قالب ها محقق شد

بخشی از اهداف صادراتی قالب ها محقق شد

به گزارش سایپا نیوز،کوروش ندیمی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا بابیان مطلب فوق گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا که در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داشت در سال ۱۳۹۵ محقق شد.
ندیمی افزود: صادرات تجهیزات صنعتی به کشورهای صاحب فناوری از جمله اهداف این شرکت بوده و این مهم نتیجه زحمات و تلاش های انجام گرفته همه همکاران ماست.
وی گفت: در اسفندماه ۱۳۹۴ مذاکرات اولیه شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا با شرکت نئوتک کره جنوبی برای طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی مجموعه های راهنمای شیشه درهای جلو و عقب پروژه ‎Y400 جهت یکی از مدل های خودروهای شرکت SSANG YOUNG آغاز و این مذاکرات منجر به انعقاد قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به مبلغ ۳۲هزار و ۸۷۵ دلار شد.

 

بخشی از اهداف صادراتی قالب ها محقق شد

به گزارش سایپا نیوز،کوروش ندیمی، مدیر فروش و بازاریابی شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا بابیان مطلب فوق گفت: یکی از مهم ترین دستاوردهای شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا که در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قرار داشت در سال ۱۳۹۵ محقق شد.
ندیمی افزود: صادرات تجهیزات صنعتی به کشورهای صاحب فناوری از جمله اهداف این شرکت بوده و این مهم نتیجه زحمات و تلاش های انجام گرفته همه همکاران ماست.
وی گفت: در اسفندماه ۱۳۹۴ مذاکرات اولیه شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا با شرکت نئوتک کره جنوبی برای طراحی و ساخت فیکسچرهای کنترلی مجموعه های راهنمای شیشه درهای جلو و عقب پروژه ‎Y400 جهت یکی از مدل های خودروهای شرکت SSANG YOUNG آغاز و این مذاکرات منجر به انعقاد قرارداد از طریق گشایش اعتبار اسنادی دیداری به مبلغ ۳۲هزار و ۸۷۵ دلار شد.