برخورد مجتبی جباری با سید مهدی رحمتی+تصاویر

برخورد مجتبی جباری با سید مهدی رحمتی+تصاویر

به گزارش افق نیوز، مجتبی جباری پس از عقد قرارداد با بر سر تمرین این تیم حاضر شد و با دیدار کرد.

 

میزان

برخورد مجتبی جباری با سید مهدی رحمتی+تصاویر

به گزارش افق نیوز، مجتبی جباری پس از عقد قرارداد با بر سر تمرین این تیم حاضر شد و با دیدار کرد.

 

میزان

برخورد مجتبی جباری با سید مهدی رحمتی+تصاویر