برنامه برانکو برای ترکیب پرسپولیس در نیم فصل دوم / آخرین فرصت برای احمدزاده

برنامه برانکو برای ترکیب پرسپولیس در نیم فصل دوم / آخرین فرصت برای احمدزاده

با وجود جدایی امید عالیشاه از پرسپولیس، فرشاد احمدزاده شانس زیادی برای فیکس بازی کردن در تیم برانکو ایوانکوویچ ندارد! در واقع بازی با سیاه جامگان آخرین فرصت فرشاد است که خودش را در جناح چپ تثبیت کند وگرنه سرمربی پرسپولیس او را روی نیمکت می نشاند.

برابر با شنیده های ما برانکو تصمیم گرفته از رامین رضاییان به عنوان وینگر راست پرسپولیس استفاده کند و وحید امیری را به جای اصلی خودش برگرداند و در خط حمله یک زوج خوب برای مهدی طارمی بگیرد.

در نیم فصل دوم احتمالا طارمی و یک مهاجم جدید مردان خط حمله پرسپولیس می شوند و مثلث تهاجمی محسن مسلمان (وسط) رضاییان (راست) و امیری (چپ) پشت سر آنها بازی می کنند.

فرشاد اگر مقابل سیاه جامگان عملکرد خوبی داشته باشد، شانس بازی کردن در نیم فصل دوم را هم خواهد داشت وگرنه باید نیم فصل دوم را روی نیمکت بگذراند و در بهترین حالت مثل علی علیپور تبدیل یه ذخیره پرسپولیس شود.

برنامه برانکو برای ترکیب پرسپولیس در نیم فصل دوم / آخرین فرصت برای احمدزاده

با وجود جدایی امید عالیشاه از پرسپولیس، فرشاد احمدزاده شانس زیادی برای فیکس بازی کردن در تیم برانکو ایوانکوویچ ندارد! در واقع بازی با سیاه جامگان آخرین فرصت فرشاد است که خودش را در جناح چپ تثبیت کند وگرنه سرمربی پرسپولیس او را روی نیمکت می نشاند.

برابر با شنیده های ما برانکو تصمیم گرفته از رامین رضاییان به عنوان وینگر راست پرسپولیس استفاده کند و وحید امیری را به جای اصلی خودش برگرداند و در خط حمله یک زوج خوب برای مهدی طارمی بگیرد.

در نیم فصل دوم احتمالا طارمی و یک مهاجم جدید مردان خط حمله پرسپولیس می شوند و مثلث تهاجمی محسن مسلمان (وسط) رضاییان (راست) و امیری (چپ) پشت سر آنها بازی می کنند.

فرشاد اگر مقابل سیاه جامگان عملکرد خوبی داشته باشد، شانس بازی کردن در نیم فصل دوم را هم خواهد داشت وگرنه باید نیم فصل دوم را روی نیمکت بگذراند و در بهترین حالت مثل علی علیپور تبدیل یه ذخیره پرسپولیس شود.