بمب افکن سواری دولّا دولّا نمی شود!

بمب افکن سواری دولّا دولّا نمی شود!

آیا جناب وزیر گمان می کرده است که اگر روس ها این خبر بسیار بسیار مهم را اعلام نمی کردند، کسی در ایران و جهان مطلع نمی شد که بمب افکن های روس، در پایگاه هوایی نوژه حضور دارند و از آنجا علیه تروریست ها در سوریه عملیات می کنند؟!
گیریم که هیچ کس در ایران متوجه پروازهای روزانه بمب افکن های روسی نمی شد (که می شد)، آیا کشورهای درگیر در ماجرای سوریه، از جمله آمریکا هم متوجه نمی شدند و به فرض توجه، به قول آقای وزیر معرفت به خرج می دادند و دم بر نمی آوردند؟

جناب وزیر دفاع و سایر مسؤولان محترم جمهوری اسلامی ایران!
عصر، عصر اطلاعات است و دیگر نمی شود پنهان‌کاری کرد، مخصوصاً بمب افکن سواری که دولّا دولّا نمی شود.

بمب افکن سواری دولّا دولّا نمی شود!

آیا جناب وزیر گمان می کرده است که اگر روس ها این خبر بسیار بسیار مهم را اعلام نمی کردند، کسی در ایران و جهان مطلع نمی شد که بمب افکن های روس، در پایگاه هوایی نوژه حضور دارند و از آنجا علیه تروریست ها در سوریه عملیات می کنند؟!
گیریم که هیچ کس در ایران متوجه پروازهای روزانه بمب افکن های روسی نمی شد (که می شد)، آیا کشورهای درگیر در ماجرای سوریه، از جمله آمریکا هم متوجه نمی شدند و به فرض توجه، به قول آقای وزیر معرفت به خرج می دادند و دم بر نمی آوردند؟

جناب وزیر دفاع و سایر مسؤولان محترم جمهوری اسلامی ایران!
عصر، عصر اطلاعات است و دیگر نمی شود پنهان‌کاری کرد، مخصوصاً بمب افکن سواری که دولّا دولّا نمی شود.