تأسیس استخر شنای سگ‌ها در چین

تأسیس استخر شنای سگ‌ها در چین

ه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری افق، در شهر «چنگدو» یکی از شهرهای جمهوری خلق چین و مرکز استان «سیچوآن» در جنوب غربی این کشور استخری برای شنای سگ‌ها تاسیس شده است.

تأسیس استخر شنای سگ‌ها در چین

ه گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری افق، در شهر «چنگدو» یکی از شهرهای جمهوری خلق چین و مرکز استان «سیچوآن» در جنوب غربی این کشور استخری برای شنای سگ‌ها تاسیس شده است.