تصویری از بسته اهدا شده به بازیکنان استقلال!

تصویری از بسته اهدا شده به بازیکنان استقلال!

 

مسئولان باشگاه استقلال کار بسیار عجیبی انجام دادند. آنها به جای پول و مطالبات بازیکنان، بسته‌ای را در آستانه عید به انها اهدا کردند که به شدت ناراحتی بازیکنان را در پی داشت و باعث شد آنها علیه رئیس هیات مدیره شعار دهند. شهاب جهانیان بعد از اتفاقات امروز از سمت خود استعفا کرد اما استعفای او با مخالفت وزیر ورزش همراه شد.

تصویر بسته اهدایی به بازیکنان را در زیر مشاهده می‌کنید:

بانک ورزش

 

تصویری از بسته اهدا شده به بازیکنان استقلال!

 

مسئولان باشگاه استقلال کار بسیار عجیبی انجام دادند. آنها به جای پول و مطالبات بازیکنان، بسته‌ای را در آستانه عید به انها اهدا کردند که به شدت ناراحتی بازیکنان را در پی داشت و باعث شد آنها علیه رئیس هیات مدیره شعار دهند. شهاب جهانیان بعد از اتفاقات امروز از سمت خود استعفا کرد اما استعفای او با مخالفت وزیر ورزش همراه شد.

تصویر بسته اهدایی به بازیکنان را در زیر مشاهده می‌کنید:

بانک ورزش

 

(image)