تلخ‌ترین لحظه برای بنای ایران +تصویر

تلخ‌ترین لحظه برای بنای ایران +تصویر

 
به گزارش بانک ورزش، بعد از ناکامی نوروزی و رضایی از رسیدن به فینال، بنای کشتی ایران در گوشه‌ای نشست و گریست. او از شدت ناراحتی در بیرون از سالن مسابقات فقط قدم می‌زد.
پاشو مرد، اشک و غمت از مدال طلا برایمان ارزشمندتر است.

 

عکس: امین محمد جمالی

 

تلخ‌ترین لحظه برای بنای ایران +تصویر

 
به گزارش بانک ورزش، بعد از ناکامی نوروزی و رضایی از رسیدن به فینال، بنای کشتی ایران در گوشه‌ای نشست و گریست. او از شدت ناراحتی در بیرون از سالن مسابقات فقط قدم می‌زد.
پاشو مرد، اشک و غمت از مدال طلا برایمان ارزشمندتر است.

 

عکس: امین محمد جمالی

 

(image)